WAŻNE

OPŁATA ZA OBIADY – GRUDZIEŃ 2022

Opłata za obiady za miesiąc grudzień 2022r. wynosi 16 x 4,50zł = 72,00zł
Ze względu na zakończenie roku obrotowego prosimy o niezwłoczne uregulowanie zaległych płatności.

Nominacja na kolejną kadencję

Dnia 29 czerwca 2022r. w Zespole Szkół nr 13 przy ul. Berylowej 7 odbyło się spotkanie dyrektorów miejskich przedszkoli, szkół i placówek z przedstawicielami władz miasta. Podczas tego spotkania 32 osoby otrzymały nominacje na stanowiska dyrektorskie. Jedną z tych osób był Pan Dyrektor Wojciech Josicz, któremu powierzono stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie na kolejną kadencję. 

Gratulujemy!

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2022 Frontier Theme