Konkursy LKO

KONKURSY PRZEDMIOTOWE I TEMATYCZNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Konkursy są skierowane do uczniów szczególnie uzdolnionych, wykazujących zainteresowanie związane z wybranym przedmiotem.

W bieżącym roku szkolnym Lubelski Kurator Oświaty organizuje we współpracy z LSCDN konkursy przedmiotowe i tematyczne.

Konkursy dla uczniów szkół podstawowych:

  1. polonistyczny,
  2. matematyczny,
  3. z języka angielskiego,
  4. historyczny,
  5. ortograficzny.

W następujących dniach  odbędą się konkursy organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty na etapie szkolnym:
18  października 2017 r. – konkurs ortograficzny,
25 października 2017 r. – konkurs języka angielskiego,
20 października 2017 r. – konkurs matematyczny,
23 października 2017 r. – konkurs polonistyczny,
24 października 2017 r. – konkurs historyczny.

Organizacja i przebieg konkursów zostały przedstawione w regulaminie:

Regulamin konkursów przedmiotowych i tematycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa lubelskiego organizowanych w roku szkolnym 2017/2018

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach konkursów:
1) W pierwszym etapie konkursów zakres wiedzy i umiejętności obowiązujących ucznia określa komisja powołana przez dyrektora szkoły.
2) W drugim i trzecim etapie konkursów zakres wiedzy i umiejętności obowiązujących ucznia określa WKK powołana przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w odrębnym dokumencie.
3) Konkursy przedmiotowe obejmują wymagania wskazane w podstawie programowej oraz treści poszerzające zakres podstawy programowej.
4) Konkursy tematyczne obejmują wymagania związane z wybranym przedmiotem lub blokiem przedmiotowym.

historycznego, przyrodniczego,z języka angielskiego,ortograficznego,matematycznego,z języka polskiego

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2015 Frontier Theme