Konkursy LKO

KONKURSY PRZEDMIOTOWE I TEMATYCZNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Konkursy są skierowane do uczniów szczególnie uzdolnionych, wykazujących zainteresowanie związane z wybranym przedmiotem.

W następujących dniach  odbędą się konkursy organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty na etapie szkolnym:
8  października 2018 r. – konkurs geograficzny,
9 października 2018 r. – konkurs języka angielskiego,
10 października 2018 r. – konkurs historyczny,
11 października 2018 r. – konkurs polonistyczny,
15 października 2018 r. – konkurs matematyczny,
16 października 2018 r. – konkurs biologiczny,
17 października 2018 r. – konkurs chemiczny.
Konkursy rozpoczynają się o godzinie 900.

Regulamin i szczegółowy zakres wymagań konkursowych można znaleźć: tutaj

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach konkursów:
1) W pierwszym etapie konkursów zakres wiedzy i umiejętności obowiązujących ucznia określa komisja powołana przez dyrektora szkoły.
2) W drugim i trzecim etapie konkursów zakres wiedzy i umiejętności obowiązujących ucznia określa WKK powołana przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w odrębnym dokumencie.
3) Konkursy przedmiotowe obejmują wymagania wskazane w podstawie programowej oraz treści poszerzające zakres podstawy programowej.
4) Konkursy tematyczne obejmują wymagania związane z wybranym przedmiotem lub blokiem przedmiotowym.

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 Frontier Theme