WAŻNE

KONKURSY PRZEDMIOTOWE LKO

Prosimy o zapoznanie się z Zakresem wymagań, Regulaminem oraz Terminarzem Eliminacji Konkursów Przedmiotowych Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023.

Inscenizacja klasowa

W listopadzie kl. 7fM przygotowała inscenizację II cz. Dziadów. Dramat romantyczny Adama Mickiewicza na nowo przemówił do współczesnej młodzieży hasłami, które wciąż są aktualne. Prawdy, które są zapisane w dziele romantycznym śmiało możemy odnieść do współczesnych czasów i mieć na uwadze przestrogi, które niosą duchy. Aktywny udział w interpretacji utworu literackiego z pewnością ułatwi uczniom zrozumienie lektury, utrwali założenia polskiego romantyzmu oraz na stałe wpiszę się w ich pamięć.
Tekst i zdjęcia Natalia Kraszkiewicz

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2022 Frontier Theme