Kalendarz roku szkolnego

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego  1.09.2021 r.
Zakończenie roku szkolnego  24.06.2022 r.
I okres
II okres
01.09.2021 r. – 30.01.2022 r.
31.01.2022 r. – 24.06.2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna
Dni wolne od zajęć edukacyjnych
  23.12.2021 r. – 31.12.2021 r.
Ferie zimowe
Dni wolne od zajęć edukacyjnych
 14.02.2022 r. – 25.02.2022 r.
Rekolekcje wielkopostne  marzec 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna
Dni wolne od zajęć edukacyjnych
  14.04.2022 r. – 19.04.2022 r.
Egzamin ósmoklasisty
1) język polski,
2) matematyka
3) język obcy

Dni wolne od zajęć edukacyjnych
24-26.05.2022 r.
24 maja
godzina 900
25 maja
godzina 900
26 maja
godzina 900
Termin dodatkowy 16-18.06.2021 r.
Spotkania z rodzicami
Klasy I-III,
ul.Kresowa 7
2.09.2021 r. – zebranie
21.10.2021 r. – konsultacje
15.12.2021 -konsultacje

26.01.2022 r. – zebranie
16.03.2022 r. – konsultacje
24.05.2022 r. – konsultacje
Klasy Montessori
ul.Kresowa 7
3.09.2021 r. – zebranie
21.10.2021 r. – konsultacje

15.12.2021 r. – konsultacje
26.01.2022 r. – zebranie
16.03.2022 r. – konsultacje
24.05.2022 r. – konsultacje

Klasy IV-VIII
ul. Maszynowa 2
2.09.2021 r. – zebranie
20.10.2021 r. – konsultacje

14.12.2020 r. – konsultacje
27.01.2022 r. – zebranie
17.03.2021 r. – konsultacje
25.05.2022 r. – konsultacje

 

Konsultacje z nauczycielami w innym czasie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

UROCZYSTOŚCI I IMPREZY 2021/2022

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1.09.2021 r.

Narodowe czytanie Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej

03.09.2021 r. (piątek )

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Parafia Matki Bożej Królowej Polski ul. Gospodarcza 7

05.09.2021 r. ( niedziela)

godz. 11:30

Próbna ewakuacja szkoły

13-17.09.2021 r.

Pasowanie na ucznia

1.10.2021 r. (piątek)

Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

13.10.2021 r. (środa)

Święto Niepodległości – apel 10.11.2021 r. (środa)

Próbny egzamin ósmoklasisty. Uczniowie klas VIII 

7-9.12.2021 r.
Dni otwarte Szkoły. Promocja szkoły
2-3.03.2022 r.
Dzień Dziecka – Dzień Sportu i profilaktyki
1.06.2022 r.
Debata dotycząca teraźniejszości i przyszłości szkoły
9.06.2022 r. (czwartek)
Udział w akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę grudzień 2021 r.
Akcja PCK Gorączka złota cały rok
Akcje organizowane przez:
Samorząd Uczniowski
Koło Caritas: Paczka dla kolegi
Świetlicę: Paczka dla zwierzaczka

cały rok
Akcje charytatywne na rzecz hospicjum:
– zbieramy plastikowe nakrętki
– zbiórka słodyczy z okazji 6 GRUDNIA
cały rok
XI/XII
Akcje i programy:
Dbamy o kasztany
Sprzątanie świata
Zbiórka baterii
cały rok

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

 

Data

 

podstawa prawna

Propozycja dni wolnych od zajęć edukacyjnych

 

1

września 2021 r.
środa

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Podstawa prawna:- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

 

14

października 2021 r.
Czwartek 

Dzień Edukacji Narodowej 

 Podstawa prawna :

art. 74 Karty Nauczyciela –  W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.

 

 

1

listopada 2021 r.
Poniedziałek

 

 

 

 

2

listopada 2021
wtorek

 

Wszystkich Świętych

 Podstawa prawna:

Art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.(Dz.U.2020.0.1920)

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

 

 

 

 

 

 

 

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

 

11

listopada 2021 r.
Czwartek

Narodowe Święto Niepodległości

 Podstawa prawna :

Art. 2 Ustawy z dnia 15 lutego 1989 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Niepodległości (Dz. U. Nr 6, poz. 34). 

 

 

 

12

listopada
Piątek

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

 

23-31

grudnia 2021 r.

Środa  –  czwartek

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimowa przerwa świąteczna

Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

 

 

1

stycznia 2022 r.
Sobota

Nowy rok 2022

Podstawa prawna:

Art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.(Dz.U.2020.0.1920)

 

 
6

stycznia 2022 r.
Czwartek

Objawienie Pańskie – Święto Trzech Króli

Podstawa prawna:

Art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.(Dz.U.2020.0.1920) 

 

 

14- 25 

luty 2022 r.

Ferie zimowe

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

 

 

14– 19

kwietnia 2022 r.
Czwartek- wtorek

Wielkanocna przerwa świąteczna

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

 

20

Kwietnia 2022 r.
Środa

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

 

 

 

2

maja 2022 r.
Środa

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych .

Podstawa prawna:
 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych

 

3

maja 2022 r.

Święto Konstytucji 3 Maja, NMP Królowej Polski

 Podstawa prawna:

Art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.(Dz.U.2020.0.1920)

 
24-26

maja 2022 r.
Wtorek – Czwartek

Egzamin ósmoklasisty

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361)

 

 

Dni wolne od zajęć edukacyjnych

16

czerwca 2022 r.
Czwartek

Boże Ciało

 Podstawa prawna:
Art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.(Dz.U.2020.0.1920)

 

 
17

czerwca 2022 r.
Piątek

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych .

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
24

czerwca 2022 r.
Piątek

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 Podstawa prawna :

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

 

 
25 czerwca 2022 r. – 31 sierpnia 2022 r.  Ferie Letnie

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Zgodnie z rozporządzeniem (cytowanym powyżej) dyrektor szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze dla:

do 8 dni — dla szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego

Dodatkowe dni wolne od zajęć mogą być ustalone: w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,egzamin maturalny, w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych; w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

 
Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2022 Frontier Theme