Informacje dla ósmoklasistów

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 25 do 27maja (wtorek – czwartek).

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty:

Dzień Przedmiot Godzina rozpoczęcia Czas trwania
25 maja (wtorek) język polski 900 120 minut
26 maja (środa) matematyka 900 100 minut
27 maja (czwartek) język obcy nowożytny 900 90 minut

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:
• o 60 minut – w przypadku języka polskiego,
• o 50 minut – w przypadku matematyki,
• o 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.
Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca br.
Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00.
Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów w latach 2021-2023: tutaj
Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: tutaj

Procedura organizacji egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021
w Szkole Podstawowej nr 27
im. Marii Montessori: Procedura egzaminu klas VIII

W dniu 17.05.2021 r. od godz. 8:00 rozpoczyna się rekrutacja do klas I szkół ponadpodstawowych.
Zapraszamy kandydatów do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych dostępną na stronie kandydata: tutaj > aplikacje dla rodziców ->elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.Kandydat do klasy I szkoły ponadpodstawowej, której organem prowadzącym jest miasto Lublin może wybrać trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w danej szkole.
Najważniejsze terminy dotyczące kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych
 od 17.05.2021r. do 21.06.2021r. godz. 15:00 – wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru (ewentualna zmiana preferencji 25.06 – 14.07.2021r. godz. 15:00),
 od 17.05.2021r. do 31.05.2021r. – wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru jeżeli wybór dotyczy oddziałów dwujęzycznych, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego, oddziałów sportowych lub mistrzostwa sportowego),
 22.07.2021r. – publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia,
 2.08.2021r. – publikacja list przyjętych,
 od 2.08.2021r. do 31.08.2021r. – rekrutacja uzupełniająca.

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 Frontier Theme