Informacje dla ósmoklasistów

W 2022 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 24 do 26 maja (wtorek – czwartek).

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty:

Dzień Przedmiot Godzina rozpoczęcia Czas trwania
24 maja (wtorek) język polski 900 120 minut
25 maja (środa) matematyka 900 100 minut
26 maja (czwartek) język obcy nowożytny 900 90 minut

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:
• o 60 minut – w przypadku języka polskiego,
• o 50 minut – w przypadku matematyki,
• o 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2022 r.: tutaj
Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2022 r.: tutaj
Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2022 r.: tutaj

W 2022 r. uczniowie poznają swoje wyniki 1 lipca, natomiast 8 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎
Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów w latach 2021-2023: tutaj
Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: tutaj
INFORMATORY O WYMAGANIACH EGZAMINACYJNYCH
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019: tutaj
Aneks 2022: tutaj
Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019: tutaj 
Aneks 2022: tutaj 
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2018/2019: tutaj 
Aneks 2022: tutaj 
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka hiszpańskiego od roku szkolnego 2018/2019: tutaj

Aneks 2022:tutaj
Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka niemieckiego od roku szkolnego 2018/2019: tutaj
Aneks 2022: tutaj

Procedura organizacji egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022
w Szkole Podstawowej nr 27
im. Marii Montessori: Procedura-egzaminu-klas-VIII

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2022 Frontier Theme