Gość z Białorusi w naszej świetlicy

16.03.2016.1

Na zaproszenie wychowawczyń Agnieszki Dżaman i Jagody Antoniak do naszej świetlicy przybyła Pani Olga – matematyk i doktorantka z Białorusi. Opowiadała dzieciom o kulturze białoruskiej
i specyfice języka białoruskiego. Z wykorzystaniem pomocy multimedialnych Pani Olga zaprezentowała różnice i podobieństwa wynikające z kultury polskiej i białoruskiej. Śpiewała i tańczyła wspólnie z dziećmi, co wzbudziło radosne uśmiechy na twarzach najmłodszych.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Dżaman i Jagoda Antoniak

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 Frontier Theme