WAŻNE

Opłata za obiady za miesiąc grudzień wynosi 16 x 4,50 zł = 72,00 zł
Opłaty za obiady 6-latków za miesiąc grudzień należy dokonać wyjątkowo z góry do 10.12.2023 r.
Przypominamy, że terminem płatności za obiady uczniów klas I-VIII za miesiąc grudzień jest 10.12.2023 r.
Prosimy o pilne uregulowanie niedopłat.

Plan pracy szkoły w czasie trwania próbnego egzaminu ósmoklasisty

Maszynowa 2

19.12.2023 r. (wtorek) – JĘZYK POLSKI – 120 MINUT

Godziny

KLASA 8A

SALA 213

KLASA 8B

SALA 111

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 114

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 205

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 15

3. 9.40 – 10.30

Pani Lucyna Mączka

Pani Ewa Zborowska

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

Pan Cezary Guściora

4. 10.30 – 11.30

Pani Ewa Zborowska

Pani Urszula Borowiec

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

Pan Cezary Guściora

5. 11.30 – 12.25

Pani Dorota Stefańska

Pani Bożena Derza – Muciek

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

Pan Cezary Guściora

6. 12.25 – 13.20

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

Pan Cezary Guściora

W dniu 19.12.2023 r. wtorek – uczniowie klas 4A, 6A,7A zajęcia prowadzone są :

4. godzina lekcyjna – klasa 4A Pani Beata Budzyńska przechodzi do sali 207

5. godzina lekcyjna – klasa 6A Pani Anna Sidor przechodzi do sali 108

klasa 7A Pani Ewa Zborowska przechodzi do sali 209

Maszynowa 2

20.12.2023 r. (środa) – matematyka – 100 MINUT

Godziny

KLASA 8A

SALA 108

KLASA 8B

SALA 211

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 114

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 205

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 15

3. 9.40 – 10.30

Pani Maria Siemion

Pani Ewa Wójcik

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

4. 10.30 – 11.25

Pani Anna Lewandowska

Pani Lucyna Mączka

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

5. 11.25 – 12.15

Pani Joanna Olszewska

Pani Ewa Kwiatkowska

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

6. 12.15 – 13.20

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

W dniu 20.12.2023 r. środa – uczniowie klas 7A, 7C, 5A, 6B, zajęcia prowadzone są :

4. godzina lekcyjna – klasa 7A Pani Maria Siemion przechodzi do sali 213

5. godzina lekcyjna – klasa 7C Pani Ewa Wójcik przechodzi do sali 212

klasa 5A Pani Milena Furmanek przechodzi do sali 210

klasa 6B zastępstwo Pan Adam Biały sala 112

Maszynowa 2

21.12.2023 r.(czwartek) – JĘZYK NOWOŻYTNY – 90 MINUT

Godziny

KLASA 8A

SALA 210

KLASA 8B

SALA 107

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 114

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 205

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 15

3. 9.40 – 10.30

Pani Joanna Olszewska

Pani Urszula Borowiec

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

4. 10.30 – 11.30

Pani Ewa Zborowska

Pani Urszula Borowiec

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

5. 11.25 – 12.15

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

W dniu 21.12.2023 r. czwartek – uczniowie klas 6A, 6B, zajęcia prowadzone są :

3. godzina lekcyjna – klasa 6A Pani Anna Sidor przechodzi do sali 16

4. godzina lekcyjna – klasa 6B Pani Joanna Olszewska przechodzi do sali 111

Kresowa 7

19.12.2023 r. (wtorek) – JĘZYK POLSKI – 120 MINUT

Godziny

KLASA 8CM

SALA 61

KLASA 8DM

SALA 67

Uczniowie z dostosowaniami BIBLIOTEKA

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 25

Uczniowie z dostosowaniami SALA 9

Uczniowie z dostosowaniami SALA 34

3. 9.40 – 10.25

Pani Jolanta Łubiarz

Pani Dorota Stefańska

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Adam Biały

Pani Aleksandra Mulawa

4. 10.25 – 11.25

Pani Małgorzata Mergo

Pan Mikołaj Augustynowicz

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Adam Biały

Pani Aleksandra Mulawa

5. 11.25 – 12.15

Pani Natalia Kraszkiewicz

Pani Aleksandra Krawczyk

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Adam Biały

Pani Aleksandra Mulawa

6. 12.15 – 13.20

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Adam Biały

Pani Aleksandra Mulawa

W dniu 19.12.2023 r. wtorek – uczniowie klas 6EM, 6DM,1A, grupa M11 zajęcia prowadzone są :

4. godzina lekcyjna – klasa 6EM Pani Jolanta Łubiarz przechodzi do sali 63

5. godzina lekcyjna – klasa 6DM Pani Jolanta Boniecka przechodzi do sali 66

klasa 1A Pani Monika Piasecka przechodzi do sali 14

6. godzina lekcyjna – grupa M11 Pani Katarzyna Gaworska przechodzi do sali 8

Kresowa 7

20.12.2023 r.(środa) – matematyka – 100 MINUT

Godziny

KLASA 8CM

SALA 61

KLASA 8DM

SALA 67

Uczniowie z dostosowaniami BIBLIOTEKA

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 25

Uczniowie z dostosowaniami SALA 9

3. 9.40 – 10.30

Pani Małgorzata Kulpińska

Pani Aleksandra Krawczyk

Pani Ewa Szymanek

Pani Katarzyna Misztal

Pan Dariusz Cieśla

4. 10.30 – 11.25

Pani Jolanta Łubiarz

Pan Cezary Guściora

Pani Ewa Szymanek

Pani Katarzyna Misztal

Pan Dariusz Cieśla

5. 11.25 – 12.15

Pani Aleksandra Krawczyk

Pani Małgorzata Mergo

Pani Ewa Szymanek

Pani Katarzyna Misztal

Pan Dariusz Cieśla

6. 12.15 – 13.20

Pani Ewa Szymanek

Pani Katarzyna Misztal

Pan Dariusz Cieśla

W dniu 20.12.2023 r. środa – uczniowie klas 4M1+4M2+4M8 M, 6DM, 6EM, grupa M5 zajęcia prowadzone są :

3. godzina lekcyjna – grupy 4M1+4M2+4M8 Pani Jolanta Łubiarz przechodzi do sali 56

klasa 6DM Pan Cezary Guściora przechodzi do sali 66

5. godzina lekcyjna – klasa 6EM Pani Jolanta Łubiarz przechodzi do sali 60

grupa M5 Pani Maria Augustowska przechodzi do sali 40

Kresowa 7

21.12.2023 r.(czwartek) – JĘZYK NOWOŻYTNY – 90 MINUT

Godziny

KLASA 8CM

SALA 66

KLASA 8DM

SALA 56

Uczniowie z dostosowaniami BIBLIOTEKA

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 25

Uczniowie z dostosowaniami SALA 9

3. 9.40 – 10.30

Pani Natalia Kraszkiewicz

Pani Elżbieta Chmiel

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Adam Biały

4. 10.30 – 11.25

Pani Aleksandra Krawczyk

Pani Małgorzata Kulpińska

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Dariusz Cieśla

5. 11.25 – 12.15

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Dariusz Cieśla

W dniu 21.12.2023 r. czwartek – uczniowie klas 7DM, 6EM, grupa 5M3+5M10+5M12, 1B zajęcia prowadzone są :

3. godzina lekcyjna – klasa 6EM Pan Dariusz Cieśla przechodzi do sali 68

grupy 5M3+5M10+5M12 Pani Barbara Kollar przechodzi do sali 55

4. godzina lekcyjna – klasa 7DM Pani Małgorzata Łączyńska – Solis przechodzi do sali 67

klasa 1B Pani Grażyna Zglińska przechodzi do sali 55

5. godzina lekcyjna – klasa 7DM Pani Małgorzata Mergo przechodzi do sali 55

W tych dniach obowiązuje strój galowy klas VIII

Lekcje przed i po egzaminie próbnym odbywają się według planu zajęć.

Informacje o egzaminie próbnym znajdują się w zakładce Uczniowie > Egzamin ósmoklasisty

Biblioteka

GODZINY PRACY
  Biblioteka – ul. Kresowa 7 Biblioteka – ul. Maszynowa 2
Poniedziałek 800-1400 800-1400
Wtorek 800-1400 800-1400
Środa 800-1400 800-1400
Czwartek 800-1400 800-1400
Piątek 800-1400 800-1400

 

LISTA LEKTUR

Lista lektur klas I – III

Lista lektur klas IV – VI

Lista lektur klas VII – VIII

AKTUALNOŚCI

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Dzień Głośnego Czytania

 Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania w klasach pierwszych i drugich tradycyjnych oraz klasach II poziomu Montessori uczniowie wzięli udział w akcji głośnego czytania., przeprowadzonej przez nauczycieli bibliotekarzy. W klasie 1b odczytane zostało opowiadanie 
z cyklu „Franklin” oraz „Fu fu- tup tup” Ewy Szelburg – Zarembiny ze zbioru opowiadań „Najmilsi”. W klasie 1a uczniowie usłyszeli fragment lektury „Cukierku – ty łobuzie”. W klasach drugich poruszone zostały tematy związane ze sprawiedliwością i uczciwością inspirowane opowiadaniami „Uczciwość czyli łaciata radość” Agnieszki Frączek oraz „Sprawiedliwość czyli Patyk, Pola, dwa siekacze i dziurki w waflu” Joanny Krzyżanek ze zbioru opowiadań „12 ważnych opowieści: polscy autorzy o wartościach”. Oprócz tego uczniowie usłyszeli również opowiadanie z cyklu „Basia” – „Basia w bibliotece”.  W grupie M11 ośmiolatki pochwaliły się swoimi umiejętnościami czytelniczymi , czytając młodszym kolegom fragmenty „Plastusiowego pamiętnika” Marii Kownackiej.  Wspólne czytanie dało wszystkim chwilę radości oraz wzmocniło motywację do odwiedzin w szkolnej bibliotece. 

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Wyniki konkursu czytelniczego

 

NOWE KSIĄŻKI W BIBLIOTECE

Księgozbiór biblioteki został wzbogacony o nowe tytuły.

Są to głównie książki dla młodszych czytelników oraz lektury szkolne.

49 książek zostało zakupionych przez Radę Rodziców.

Zapraszamy do wypożyczania i czytania !

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI

Święto obchodzone co roku 2 kwietnia, w dzień urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena.Zostało ustanowione w 1967 roku przez Międzynarodową Izbę ds. Książek dla Młodych Ludzi (IBBY), aby promować literaturę dla najmłodszych czytelników. Od tamtej pory, co roku, gospodarzem święta jest inne państwo. Polska była organizatorem w 1979 roku.W roku 2023 honorowym gospodarzem tego święta jest Grecja. Motto towarzyszące tegorocznym obchodom brzmi: „Jestem książką, przeczytaj mnie” zaczerpnięte z wiersza Vagelisa Iliopoulosa. 

 

 

 

Jestem książką, przeczytaj mnie

Jestem książką.
Ty także jesteś książką.
Wszyscy jesteśmy książkami.
Historia, którą opowiadam to moja dusza.
Każda książka opowiada historię.
Może wyglądać inaczej – duża, mała,
kolorowa, czarno-biała,
kilku- lub wielostronicowa.
Opowiadamy o rzeczach podobnych albo różnych,
na tym polega nasze piękno.
Gdyby wszystkie książki były takie same, byłoby nudno.
Każda z nas jest wyjątkowa.
Każdą z nas należy szanować.
Czytać bez uprzedzeń.
Dać specjalne miejsce w bibliotece.
Możesz wyrażać na mój temat swoje zdanie.
Możesz podważać to, co mówię albo
komentować moje myśli.
Możesz postawić mnie na półkę
albo zabrać w daleką podróż.
Nie proś, aby mnie niszczono
i nikomu na to nie pozwalaj.
A jeśli książka z innej półki zmieni miejsce,
bo ktoś lub coś tak zadecydowało,
postaw ją obok siebie.
Spróbuj poczuć to, co czuje.
Zrozum ją.
Chroń ją.
Jutro i Ty możesz znaleźć się w podobnej sytuacji.
Ponieważ także jesteś Książką.
Wszyscy jesteśmy Książkami.
Powiedzmy to tak głośno, aby słyszeli nas wszyscy.
JESTEM KSIĄŻKĄ, PRZECZYTAJ MNIE.

Vagelis Iliopoulos
Tł. Katarzyna Ryrych

 

Wyniki  konkursu plastycznego  Świat bez wojny:  

I miejsce – Zuzanna Górska

II miejsce – Aleksandra Drozd

III miejsce – Anna Bielińska

Wyróżnienia: Antonina Hus, Oliwia Podsiadła

Laureaci zostaną nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami, upominkami
i ocenami celującymi z plastyki.                    Gratulujemy!                                             

 

Październik

Wrzesień 


ROK SZKOLNY 2021/2022

Maj

8-15 maja – Tydzień Bibliotek

hasło tygodnia:

Biblioteka – świat w jednym miejscu

 

Wydarzenie zostało ustanowione przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w celu promocji czytelnictwa i podkreślenia roli bibliotek. Obchodzone jest co roku, pod innym hasłem.

 

Wystarczy wejść – i można być tu, a zarazem wszędzie. Wystarczy sięgnąć po tę lub inną książkę, by znaleźć się w XIX-wiecznej Anglii, w starożytnym Rzymie, na Tasmanii, Alasce, Antarktydzie, podróżować po Bliskim Wschodzie z Aleksandrem Macedońskim, a po Galii z Juliuszem Cezarem, budować kolej birmańską z jeńcami wojennymi lub przemycać literaturę wspólnie z bibliotekarzami z Timbuktu. Albo wyruszyć w Kosmos – ten rzeczywisty (z Johnem D. Barrowem? ze Stephenem Hawkingiem?) lub wyimaginowany (z bohaterami Trylogii kosmicznej C.S. Lewisa?).

Z tej okazji zapraszamy w fantastyczną podróż do różnych krajów świata, w których znajdują się wyjątkowe biblioteki!

Najpiękniejsze biblioteki dla dzieci:

https://view.genial.ly/5eda04e5017af80d1053666d/presentation-biblioteki-dla-dzieci

 

Najciekawsze biblioteki świata:

https://view.genial.ly/5eb3b1d8d4d59a0d61ff7970/guide-biblioteka

 

Uczniom z Ukrainy, którzy zapisali się do naszej szkoły, proponujemy książki online w języku ukraińskim i polskim. 

Zachęcamy do zajrzenia na stronę:

 https://lustrobiblioteki.pl/solidarnizukraina/ksiazki-w-jezyku-ukrainskim/.

 

Zapraszamy do biblioteki! 🙂

Kwiecień

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – święto obchodzone co roku  2 kwietnia, w dzień urodzin duńskiego  baśniopisarza Hansa Christiana Andersena.
Święto zostało ustanowione w 1967 roku przez Międzynarodową Izbę ds. Książek dla Młodych Ludzi (IBBY). Od tamtej pory, co roku, gospodarzem święta jest inne państwo. Polska była organizatorem w 1979 roku.
Dzień Książki dla Dzieci  ma na celu rozpowszechnienie książek dla dzieci, wspieranie czytania przez najmłodszych oraz zachęcenie rodziców do czytania książek swoim dzieciom.
Biblioteka szkolna wzbogaciła swoje zbiory o nowe pozycje książkowe:
 Z serii Dziennik Cwaniaczka Jeffa Kinneya:
 • Droga przez mękę
 • Stara bieda
 • Ryzyk – fizyk
 • No to lecimy
 • Jak po lodzie
 • Krótka piłka
Z serii Wojny Dorosłych, Historie Dzieci:
 • Dzieci, których nie ma – Renata Piątkowska
 • Hebanowe serce – Renata Piątkowska
 • Irenka Dziewczynka z Wilna – Andrzej Perepeczko
 • Jadzia – Izabela Klebańska
 • Która to Malala – Renata Piątkowska
 • Mała wojna – Katarzyna Ryrych
 • Ostatnie piętro – Irena Landau
 • Wojna na Pięknym Brzegu – Andrzej Grabowski
 • Zaklęcie na „W” – Michał Rusinek
Z serii Emi i Tajny Klub Superdziewczyn Agnieszki Mielech:
 • Akcje w wakacje
 • Źrebaki i rumaki
Książki do wspólnego czytania i rozmów
 • Dom, który się przebudził – Martin Widmark; Emila Dziubak
 • 12 dziecięcych wyzwań. Polscy autorzy o tym jak poradzić sobie z problemami.

Serdecznie zapraszamy do wypożyczania i czytania 🙂 

 

MarzecŚwiatowy Dzień Poezji został ustanowiony z inicjatywy UNESCO w 1999 roku.

Najważniejszym celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji. Organizowane są na całym świecie festiwale, konferencje, konkursy poświęcone upowszechnianiu i popularyzacji poezji.

Na pytanie czym jest poezja od lat próbują odpowiedzieć najwybitniejsi twórcy i krytycy literatury.  Czasem to suma doznań i uczuć przelanych na papier. Czasem jest pełna wielkich idei i wzniosłych słów. Czasem traktuje o rzeczach banalnych. Jakakolwiek by jednak nie była i niezależnie od celu, jaki przyświecał jej autorowi, poezja czyni nas lepszymi, uwrażliwia, niesie pocieszenie, dodaje sił albo po prostu zachwyca …

Zachęcamy wszystkich do czytania wierszy. Najmłodszym czytajmy wiersze naszych polskich, znanych na całym świecie poetów: J. Tuwima, J. Brzechwy, M. Konopnickiej. A starszym: uczniom, rodzicom i nauczycielom polecamy sięganie po wiersze różnych poetów. Każdy znajdzie coś dla siebie. Wybór jest ogromny: od romantycznych wierszy Mickiewicza, Słowackiego, przez limeryki Szymborskiej, groteski Gałczyńskiego, po wiersze lingwistyczne Białoszewskiego i wiele, wiele innych

Luty
Polecamy:
Projekt Zaszczep pociechom miłość do książek jest poradnikiem o korzyściach z czytania dzieciom. Można się z niego dowiedzieć:
jak wspólne czytanie wspiera rozwój mózgu i umiejętności społecznych,

jak sięganie po książki pomaga budować więzi, regulować emocje i rozwijać zainteresowania,
jakie strategie zastosować, by wychować małego czytelnika.
Tekst w przystępny sposób wyjaśnia różnorodne korzyści ze wspólnej lektury, a także wymienia konkretne pomysły, co zrobić, by nawet w najbardziej zabieganej codzienności wygospodarować kilka minut na głośne czytanie pociechom.  Zapraszamy. Tutaj

Styczeń
Polecam, bo warto przeczytaćpraca, która wpłynęła na konkurs na recenzję książki dla klas VI-VIII.


Moja ulubiona baśń
By czytać się chciało mam zakładkę wspaniałą – konkurs plastyczny dla klas I-III

Grudzień
W bibliotece szkolnej została zakończona inwentaryzacja zbiorów. Od 13 grudnia uczniowie mogą zwracać i wypożyczać książki zgodnie z podanym wychowawcom harmonogramem.
Sprawdź, zamów, wypożycz i przeczytaj …
Zapraszamy do korzystania z katalogu komputerowego online. Daje on możliwość sprawdzenia czy dana książka jest dostępna w bibliotece. Zobacz nasze zbiory:tutaj
Zapraszamy do zamawiania książek z biblioteki szkolnej uczniów klas I – VIII. Zamówienia
i zapytania dotyczące dostępności książek można składać drogą mailową na adres: biblioteka@sp27.lublin.eu.

Listopad
Od 4. listopada odbywa się skontrum
– to kontrola zbiorów bibliotecznych, zwana również inwentaryzacją.
Październik

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach:

Moja ulubiona baśń – konkurs czytelniczo-plastyczny dla uczniów klas IV-VIII
Zasady udziału:
– wykonaj  plakat promujący przeczytaną baśń ( technika dowolna, format A4 lub A3)
– przynieś plakat do biblioteki  szkolnej (ul. Kresowa 7 lub Maszynowa 2)
By czytać się chciało zrób zakładkę wspaniałą – konkurs plastyczny dla klas I-III

Zasady udziału:
– wykonaj zakładkę do książki w dowolnej technice
– przynieś do biblioteki szkolnej
W pracach konkursowych ocenie będzie podlegać: estetyka pracy, pomysłowość wykonania, samodzielność, ogólny wyraz artystyczny.
Polecam, bo warto przeczytać – konkurs na recenzję książki dla klas VI-VIII.
Zasady udziału:
– przygotuj recenzję książki, którą polecasz innym,
– forma – prezentacji medialna w dowolnym edytorze.
Termin składania prac: do końca października 2021 r.
Przynieś pracę do biblioteki  szkolnej (ul. Kresowa 7 lub Maszynowa 2) lub wyślij na adres: biblioteka@sp27.lublin.eu
Przewidziano nagrody.        
                                                                            Serdecznie zapraszamy

 Wrzesień
Nauczyciele bibliotekarze 28 września zakończyli wypożyczanie podręczników szkolnych. Każdy uczeń klas I-III wypożyczył po 3 egzemplarze. Uczniowie klas IV po 10, klas V i VI po 11 oraz klas VII-VIII po 12 egzemplarzy podręczników. W sumie wypożyczono 6200 książek. Każdy podręcznik służy uczniom przez trzy lata. W tym roku szkolnym nowe podręczniki otrzymały klasy II, V i VIII. Są one zakupione z dotacji celowej. Koszt jednego kompletu podręczników dla ucznia:
klasa II – 89,10
klasa V – 213,84
klasa VIII – 297,00


Znani ludzie – nieznani bibliotekarze: 

Czym zająć dziecko w trakcie kwarantanny – książki i materiały kreatywne do pobrania:tutaj
Jak (i dlaczego?) zachęcać dzieci do czytania?:
tutaj
Sprawdź, zamów, wypożycz i przeczytaj …
Zapraszamy do korzystania z katalogu komputerowego online. Daje on możliwość sprawdzenia czy dana książka jest dostępna w bibliotece. Zobacz nasze zbiory: tutaj
Zapraszamy do zamawiania książek z biblioteki szkolnej uczniów klas I – VIII. Zamówienia i zapytania dotyczące dostępności książek można składać drogą mailową na adres: biblioteka@sp27.lublin.eu.

Polecamy strony internetowe:
www.epodreczniki.pl – platforma edukacyjna MEN
www.wiking.edu.pl – geografia, język polski, historia, przyroda, biologia
www.interklasa.pl – Polski Portal Edukacyjny
http://testwiedzy.pl/ – przedmioty szkolne, zainteresowania
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/zdalne-lekcje – propozycje materiałów do nauczania
www.superkid.pl – serwis dla przedszkolaków i uczniów kl. 1-4
   

MATEMATYKA
www.kangur-mat.pl/ – Kangur matematyczny
www.matzoo.pl – ćwiczenia z matematyki
www.szaloneliczby.pl – ćwiczenia i sprawdziany 

JĘZYK POLSKI
sjp.pwn.pl/ – słownik języka polskiego
www.dyktanda.net/ – dyktanda

www.ortofrajda.pl/ – ćwiczenia ortograficzne

JĘZYKI OBCE
www.ling.pl – słownik językowy, tłumaczenia
ang.pl – nauka języka angielskiego (gramatyka, słownictwo)
www.anglomaniacy.pl/ – język angielski dla dzieci
ZAJĘCIA TECHNICZNE I KOMPUTEROWE
www.planetaenergii.pl – energia elektrycznej i bezpieczne korzystanie z prądu
http://www.zabawkowicz.pl/zabawka/ – proste Origami
www.origami.art.pl/ – Origami
www.sieciaki.pl – bezpieczeństwo w sieci
www.tuxpaint.org – program do rysowania

HISTORIA
https://www.e-historia.com.pl/ – quizy, opracowania tematów dla kl. 5-8
https://ciekawostkihistoryczne.pl/category/miejsce/polska/ – dzieje Polski
http://www.poczet.com/ – poczet królów i książąt Polski

MUZYKA I PLASTYKA
https://pl.wikibooks.org/wiki/Podstawy_teorii_muzyki – zapis nutowy
http://www.muzykotekaszkolna.pl/ – epoki, gatunki, terminy, instrumenty, kompozytorzy
http://www.magazynsztuki.pl/ – malarze, obrazy, techniki malarskie i rysunkowe
http://artyzm.com/galeria.php – galeria malarstwa polski

BIBLIOTEKA
encyklopedia.pwn.pl/ – Encyklopedia PWN
http://www.ryms.pl/ – portal o książkach dla dzieci i młodzieży
https://lektury.gov.pl/ – lektury kl. 1-8 i LO
www.wolnelektury.pl – biblioteka internetowa lektur szkolnych
https://audioteka.com/pl/ – nowości, bestsellery
https://basn.pl/bajki/do-czytania.php – baśniowa kraina dla dzieci
https://www.bajkidoczytania.pl/bajki – edukacyjne bajki do czytania
http://wierszykidladzieci.pl/ – wierszyki do słuchania i czytania

PRZYRODA
www.florapolski.eu – rośliny Polski i Europy
https://doswiadczenia.info/tag/chemia/ – doświadczenia chemiczne
www.totylkofizyka.pl – doświadczenia fizyczne
www.kula.gov.pl – przewodnik po polskich miastach dla najmłodszych
GRY, ZABAWY, ŁAMIGŁÓWKI
www.zyraffa.pl – dla uczniów kl. 1-3
pisupisu.pl/ – gry edukacyjne dla przedszkoli i kl. 1-8
https://czasdzieci.pl/gry-dla-dzieci/ – różne kategorie gier on-line
https://www.grydladzieci.pl/ – kolorowanki, gry on-line
                 

PAŹDZIERNIK                                                           

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs plastyczny
dla uczniów klas I-IV Mój pluszowy miś.
Regulamin konkursu:

 • Pracę należy wykonać na kartonie z bloku rysunkowego wielkości A4.
 • Można korzystać z dowolnej techniki plastycznej (malowanie farbami, rysowanie kredkami, kolaż, wydzieranka).
 • Wykonaną ilustrację należy podpisać na odwrocie
  i przynieść do biblioteki.
 • Termin oddania prac upływa 18 listopada.
PREZENTACJE MULTIMEDIALNE

Od biblioteki szkolnej do centrum informacji multimedialnej

Projekty eTwinning realizowane w latach 2008-2011

Siedemnaście zalet książki dla dzieci

PROPOZYCJE CZYTELNICZE

Wychowanie w domu – książki dla rodziców
Książki o misiach

NASZA BIBLIOTEKA

Biblioteka działa od początku istnienia szkoły. Obecnie jest nowoczesną, interdyscyplinarną pracownią, z której korzystają uczniowie i ich rodzice (opiekunowie) oraz nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

Lokal biblioteki składa się z trzech pomieszczeń: czytelni, wypożyczalni, magazynku na zbiory audiowizualne i archiwalne numery czasopism. Zbiory biblioteki są opracowywane oraz udostępniane z pomocą programu MOL Optivum.

Czytelnicy korzystają z wolnego dostępu do zbiorów w wypożyczalni, czytelni, ośmiu stanowisk komputerowych Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Czytelnia wyposażona jest w projektor.

W bibliotece organizowane są różnorodne zajęcia edukacyjne.

Nauczyciele bibliotekarze dbają, by w bibliotece panowała przyjazna i twórcza atmosfera.

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme