WAŻNE

Opłata za obiady za miesiąc grudzień wynosi 16 x 4,50 zł = 72,00 zł
Opłaty za obiady 6-latków za miesiąc grudzień należy dokonać wyjątkowo z góry do 10.12.2023 r.
Przypominamy, że terminem płatności za obiady uczniów klas I-VIII za miesiąc grudzień jest 10.12.2023 r.
Prosimy o pilne uregulowanie niedopłat.

Plan pracy szkoły w czasie trwania próbnego egzaminu ósmoklasisty

Maszynowa 2

19.12.2023 r. (wtorek) – JĘZYK POLSKI – 120 MINUT

Godziny

KLASA 8A

SALA 213

KLASA 8B

SALA 111

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 114

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 205

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 15

3. 9.40 – 10.30

Pani Lucyna Mączka

Pani Ewa Zborowska

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

Pan Cezary Guściora

4. 10.30 – 11.30

Pani Ewa Zborowska

Pani Urszula Borowiec

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

Pan Cezary Guściora

5. 11.30 – 12.25

Pani Dorota Stefańska

Pani Bożena Derza – Muciek

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

Pan Cezary Guściora

6. 12.25 – 13.20

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

Pan Cezary Guściora

W dniu 19.12.2023 r. wtorek – uczniowie klas 4A, 6A,7A zajęcia prowadzone są :

4. godzina lekcyjna – klasa 4A Pani Beata Budzyńska przechodzi do sali 207

5. godzina lekcyjna – klasa 6A Pani Anna Sidor przechodzi do sali 108

klasa 7A Pani Ewa Zborowska przechodzi do sali 209

Maszynowa 2

20.12.2023 r. (środa) – matematyka – 100 MINUT

Godziny

KLASA 8A

SALA 108

KLASA 8B

SALA 211

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 114

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 205

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 15

3. 9.40 – 10.30

Pani Maria Siemion

Pani Ewa Wójcik

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

4. 10.30 – 11.25

Pani Anna Lewandowska

Pani Lucyna Mączka

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

5. 11.25 – 12.15

Pani Joanna Olszewska

Pani Ewa Kwiatkowska

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

6. 12.15 – 13.20

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

W dniu 20.12.2023 r. środa – uczniowie klas 7A, 7C, 5A, 6B, zajęcia prowadzone są :

4. godzina lekcyjna – klasa 7A Pani Maria Siemion przechodzi do sali 213

5. godzina lekcyjna – klasa 7C Pani Ewa Wójcik przechodzi do sali 212

klasa 5A Pani Milena Furmanek przechodzi do sali 210

klasa 6B zastępstwo Pan Adam Biały sala 112

Maszynowa 2

21.12.2023 r.(czwartek) – JĘZYK NOWOŻYTNY – 90 MINUT

Godziny

KLASA 8A

SALA 210

KLASA 8B

SALA 107

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 114

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 205

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 15

3. 9.40 – 10.30

Pani Joanna Olszewska

Pani Urszula Borowiec

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

4. 10.30 – 11.30

Pani Ewa Zborowska

Pani Urszula Borowiec

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

5. 11.25 – 12.15

Pani Aleksandra Mulawa

Pani Regina Tatara

Pani Karolina Niewiadomska

W dniu 21.12.2023 r. czwartek – uczniowie klas 6A, 6B, zajęcia prowadzone są :

3. godzina lekcyjna – klasa 6A Pani Anna Sidor przechodzi do sali 16

4. godzina lekcyjna – klasa 6B Pani Joanna Olszewska przechodzi do sali 111

Kresowa 7

19.12.2023 r. (wtorek) – JĘZYK POLSKI – 120 MINUT

Godziny

KLASA 8CM

SALA 61

KLASA 8DM

SALA 67

Uczniowie z dostosowaniami BIBLIOTEKA

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 25

Uczniowie z dostosowaniami SALA 9

Uczniowie z dostosowaniami SALA 34

3. 9.40 – 10.25

Pani Jolanta Łubiarz

Pani Dorota Stefańska

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Adam Biały

Pani Aleksandra Mulawa

4. 10.25 – 11.25

Pani Małgorzata Mergo

Pan Mikołaj Augustynowicz

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Adam Biały

Pani Aleksandra Mulawa

5. 11.25 – 12.15

Pani Natalia Kraszkiewicz

Pani Aleksandra Krawczyk

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Adam Biały

Pani Aleksandra Mulawa

6. 12.15 – 13.20

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Adam Biały

Pani Aleksandra Mulawa

W dniu 19.12.2023 r. wtorek – uczniowie klas 6EM, 6DM,1A, grupa M11 zajęcia prowadzone są :

4. godzina lekcyjna – klasa 6EM Pani Jolanta Łubiarz przechodzi do sali 63

5. godzina lekcyjna – klasa 6DM Pani Jolanta Boniecka przechodzi do sali 66

klasa 1A Pani Monika Piasecka przechodzi do sali 14

6. godzina lekcyjna – grupa M11 Pani Katarzyna Gaworska przechodzi do sali 8

Kresowa 7

20.12.2023 r.(środa) – matematyka – 100 MINUT

Godziny

KLASA 8CM

SALA 61

KLASA 8DM

SALA 67

Uczniowie z dostosowaniami BIBLIOTEKA

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 25

Uczniowie z dostosowaniami SALA 9

3. 9.40 – 10.30

Pani Małgorzata Kulpińska

Pani Aleksandra Krawczyk

Pani Ewa Szymanek

Pani Katarzyna Misztal

Pan Dariusz Cieśla

4. 10.30 – 11.25

Pani Jolanta Łubiarz

Pan Cezary Guściora

Pani Ewa Szymanek

Pani Katarzyna Misztal

Pan Dariusz Cieśla

5. 11.25 – 12.15

Pani Aleksandra Krawczyk

Pani Małgorzata Mergo

Pani Ewa Szymanek

Pani Katarzyna Misztal

Pan Dariusz Cieśla

6. 12.15 – 13.20

Pani Ewa Szymanek

Pani Katarzyna Misztal

Pan Dariusz Cieśla

W dniu 20.12.2023 r. środa – uczniowie klas 4M1+4M2+4M8 M, 6DM, 6EM, grupa M5 zajęcia prowadzone są :

3. godzina lekcyjna – grupy 4M1+4M2+4M8 Pani Jolanta Łubiarz przechodzi do sali 56

klasa 6DM Pan Cezary Guściora przechodzi do sali 66

5. godzina lekcyjna – klasa 6EM Pani Jolanta Łubiarz przechodzi do sali 60

grupa M5 Pani Maria Augustowska przechodzi do sali 40

Kresowa 7

21.12.2023 r.(czwartek) – JĘZYK NOWOŻYTNY – 90 MINUT

Godziny

KLASA 8CM

SALA 66

KLASA 8DM

SALA 56

Uczniowie z dostosowaniami BIBLIOTEKA

Uczniowie z dostosowaniami

SALA 25

Uczniowie z dostosowaniami SALA 9

3. 9.40 – 10.30

Pani Natalia Kraszkiewicz

Pani Elżbieta Chmiel

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Adam Biały

4. 10.30 – 11.25

Pani Aleksandra Krawczyk

Pani Małgorzata Kulpińska

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Dariusz Cieśla

5. 11.25 – 12.15

Pani Katarzyna Misztal

Pani Ewa Szymanek

Pan Dariusz Cieśla

W dniu 21.12.2023 r. czwartek – uczniowie klas 7DM, 6EM, grupa 5M3+5M10+5M12, 1B zajęcia prowadzone są :

3. godzina lekcyjna – klasa 6EM Pan Dariusz Cieśla przechodzi do sali 68

grupy 5M3+5M10+5M12 Pani Barbara Kollar przechodzi do sali 55

4. godzina lekcyjna – klasa 7DM Pani Małgorzata Łączyńska – Solis przechodzi do sali 67

klasa 1B Pani Grażyna Zglińska przechodzi do sali 55

5. godzina lekcyjna – klasa 7DM Pani Małgorzata Mergo przechodzi do sali 55

W tych dniach obowiązuje strój galowy klas VIII

Lekcje przed i po egzaminie próbnym odbywają się według planu zajęć.

Informacje o egzaminie próbnym znajdują się w zakładce Uczniowie > Egzamin ósmoklasisty

Świetlica szkolna

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej:
Wniosek 2022/23

Wniosek 2022/23 pdf

Prosimy o pobieranie wniosku przez przeglądarkę Mozilla Firefox.

 Kontakt z Panią Martą Markiewicz-osobą odpowiedzialną za organizację pracy świetlicy.

Poniedziałek: 8:00-11:00

Wtorek: 11:00-16:00

Środa: 7:00-11:00

Czwartek: 11:00-16:00

Piątek: 11:00-15:00

Telefonicznie : 514-721-993

Nasza świetlica

W Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie znajduje się świetlica czynna codziennie w godzinach 6.30 – 17.00. Uczęszczają do niej dzieci klas I-III oraz młodszych grup Montessori. Do dyspozycji uczniów jest siedem sal, wyposażonych w gry  i zabawki, sprzęt audiowizualny oraz komputerowy.
        Celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych. Wychowawczynie świetlicy pomagają uczniom w odrabianiu prac domowych oraz utrwaleniu wiadomości zdobytych na zajęciach edukacyjnych. Formy i metody pracy służące rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dostosowane są do wieku dzieci, ich temperamentu oraz możliwości intelektualnych.

W świetlicy prowadzone są zajęcia:

☺ plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik,

☺ muzyczne,

☺ fitness,

☺ literackie,

☺ ekologiczne,

☺ savoir -vivre.     

NASZE ZAJĘCIA – rok szkolny 2021/2022

 

Świąteczne Kolędowanie

Świetliczaki z chęcią uczestniczyły w szkolnym kolędowaniu. Chodziły po szkole śpiewając kolędy, grając na instrumentach, składając życzenia i wręczając słodkie upominki Dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły. Podczas bożonarodzeniowego czasu oczekiwania uczniowie wykonywali świąteczne ozdoby, a także gościli starszych kolegów którzy przybyli aby wziąć udział w wspólnym kolędowaniu.
Organizacji wydarzenia podjęły się Panie Sylwia Laskowska-Rola, Agnieszka Cis i Jagoda Antoniak.

Mikołajki

Mikołajkowy czas był czasem wyjątkowym w świetlicy. Uczniowie poznali tradycje świętowania Mikołajek w innych krajach. Uczyli się piosenki pt. „O dobrym Świętym Mikołaju”. Świetliczaki uczestniczyły w świetlicowym konkursie plastycznym pt. „Prawdziwa historia Świętego Mikołaja w komiksie”. Uwieńczeniem czasu mikołajkowego było wręczenie przez uczniów słodki upominków Dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły.
Organizacji wydarzenia podjęły się Panie Sylwia Laskowska-Rola, Agnieszka Cis i Jagoda Antoniak.
 
 

Andrzejki

Z okazji Andrzejek w świetlicy odbyły się zabawy taneczne i zabawy przy użyciu chusty Klanzy. Uczniowie wykonywali układy taneczne do znanych utworów dziecięcych. Świetliczki chętnie bawiły się w rytm dziecięcych hitów i uczestniczyły w różnorodnych zabawach muzycznych. Dużo radości i dużo uśmiechu można było dostrzec na dziecięcych twarzach. Na zakończenie zabawy uczniowie otrzymali słodki poczęstunek.
 
Zajęcia zorganizowały Panie Sylwia Laskowska-Rola, Agnieszka Cis i Jagoda Antoniak.
 

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

Uczniowie wykonywali ulubione postacie z bajek uczestnicząc w świetlicowym konkursie plastycznym pt. Ulubiona postać z bajek. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Wychowankowie czytali i opowiadali ulubione bajki. Wykonywali atrybuty bohaterów bajek dziecięcych z plasteliny. Z radością uczestniczyli w sesji zdjęciowej w fotobudce pszczółka Maja oraz w bajkowych strojach.
Zajęcia przeprowadziły Panie: Sylwia Laskowska-Rola, Agnieszka Cis i Jagoda Antoniak


Dzień Pluszowego Misia
Z okazji Dnia Pluszowego Misia uczniowie wykonali misie różnorodnymi technikami: z brystolu,
z plasteliny, przy użyciu płyt CD oraz misie origami. Dzieci uczestniczyły w tematycznym quizie, a także
w muzycznym konkursie piosenek o misiach – „Jaka to melodia?”. Panie zorganizowały świetlicowy konkurs plastyczny pt. „Mój pluszowy miś”, zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Taniec misia był podsumowaniem tego wyjątkowego dnia.
Zajęcia przeprowadziły Panie: Sylwia Laskowska-Rola, Agnieszka Cis, Monika Kulbaka, Dorota Woźniak, Jagoda Antoniak

Międzynarodowy Dzień Jeża
W Międzynarodowym Dniu Jeża uczniowie uzyskali informację na temat bytowania jeża. Obejrzeli prezentację multimedialna poznając ciekawostki o jeżach. Świetliczaki zaśpiewały piosenki o jeżu. Następnie uczniowie wykonali kreatywne, kolorowe prace plastyczne, które można było podziwiać na wystawie w sali świetlicowej.
Zajęcia przeprowadziły Panie: Sylwia Laskowska-Rola, Agnieszka Cis i Jagoda Antoniak


Międzynarodowy Dzień Muzyki
W dzień muzycznego święta uczniowie zapoznali się z instrumentami muzycznymi. Podczas gry na instrumentach uczyli się wspólnego muzykowania, rozpoznawania rytmu i tempa utworu. Wykonano gazetkę tematyczną, która zawierała materiały dotyczące muzykowania i twórczości znanych artystów. Uwieńczeniem muzycznego spotkania był Dance aerobic.
Zajęcia przeprowadziły Panie: Sylwia Laskowska-Rola, Agnieszka Cis i Jagoda Antoniak

Dzień Chłopaka i Dzień Dziewczyny
Z okazji Dnia Chłopaka i Dnia Dziewczyny, przypadających 30 września i 11 października, uczniowie
i uczennice otrzymali słodkie poczęstunki. Wszystkim dzieciom Panie Sylwia Laskowska-Rola, Agnieszka Cis i Jagoda Antoniak złożyły serdeczne życzenia. Gazetka tematyczna i kolorowy tematyczny plakat wykonany przez dziewczynki stanowiły podsumowanie tych wyjątkowych dni.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI
16 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji. W tym dniu dzieci w świetlicy szkolnej obejrzały film pt. ,,Dzień Tolerancji”, wyszukiwały w Internecie informacji na omawiany temat, wykonały prace plastyczne, rozwiązywały krzyżówkę, układały wyraz TOLERANCJA z rozsypanych liter. Na koniec zajęć bawiły się w zabawy integracyjne. Zajęcia przeprowadziły Panie Monika Kulbaka i Dorota Woźniak.

Świętujemy Dzień Komisji Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Nauczyciela uczniowie wręczali własnoręcznie wykonane laurki i składali życzenia Dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły. Dzieci z chęcią i zaangażowaniem wykonywały kartki i portrety nauczycieli. Przygotowane laurki zostały uroczyście przekazane nauczycielom podczas zebrania Rady Pedagogicznej. Wszystkim nauczycielom składamy najserdeczniejsze życzenia.

W roku szkolnym 2021/22 prowadzony
jest comiesięczny plebiscyt
na Miss i Mistera
grzeczności i uprzejmości.
W miesiącu wrześniu zaszczytne tytuły zdobyli Anna Jastrzębska M8 oraz Wojciech Pawelec M7. Gratulujemy!!
Plebiscyt organizują Panie
Marta Markiewicz i Agnieszka Wojtysiak.

Światowy Dzień Uśmiechu
Z okazji Światowego Dnia Uśmiechu uczniowie składali życzenia, wręczali słodkie upominki oraz uśmiechnięte minki Dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły. Wspólnej zabawy było co niemiara. W atmosferze radości i uśmiechu trwaliśmy przez cały dzień.
Organizacji akcji podjęły się Panie Jagoda Antoniak, Sylwia Laskowska – Rola, Agnieszka Cis.

Międzynarodowy Dzień Kropki
W świetlicy Panie Agnieszka Cis, Sylwia Laskowska-Rola i Jagoda Antoniak zorganizowały Dzień Kropki. W ramach zajęć uczniowie tworzyli kreatywne i innowacyjne prace. Zapoznali się z książką pt. „The Dot” autorstwa H. Reynolds. Książka przedstawia historię nieśmiałej dziewczynki, która nie wierzy w swoje możliwości. Historia dziewczynki skłania do poszukiwania wśród czytelników własnych talentów i zdolności. Dzieci wykonały także prace plastyczne pt. „Szalona kropka”. Uwieńczeniem dnia z kropką był pokaz mody pt. „Kropki, kropeczki, grochy i groszki”.

KONKURSY ŚWIETLICOWE

Rozstrzygnięcie świetlicowego konkursu plastycznego PORTRET MOJEGO PUPILA
I miejsce – Zuzanna Mitrus M8
II miejsce – Julia Włodarczyk 2a
III miejsce – Paulina Kłopotowska M7
Wyróżnienie: Zuzanna Dudkiewicz M7

Laureaci szkolnego konkursu plastycznego PORTRET KOTA
I miejsce Jagoda Kozłowska M7
II miejsce Zuzanna Mitrus M8, Amelia Kowalczyk 3B
III miejsce Zuzanna Dudkiewicz M7
Wyróżnienia: Hanna Mitrus M7, Anna Bielińska M7, Julia Włodarczyk 2A, Rozalia Romanek 3B
Gratulujemy: Marta Markiewicz& Agnieszka Wojtysiak
Sponsorem kocich nagród oraz dyplomów jest Strzelnica Arizona. Bardzo dziękujemy!

Akcje prowadzone w świetlicy szkolnej
  • Zbiórka nakrętek na rzecz Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie,
  • „Paczka dla zwierzaka” – zbiórka karmy dla zwierząt z lubelskiego Animals,
  • „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”,
  • Zbiórka odzieży, zabawek i przyborów szkolnych dla podopiecznych Pogotowia Opiekuńczego.
Kronika zajęć świetlicowych

Tak się bawimy ….

 

Galeria prac uczniów


Szkoła dobrych praktykprezentacja multimedialna opracowana przez Panią Alinę Pydyś

Wywiad na temat szkoły dobrych praktyk:

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2023 Frontier Theme