Świetlica szkolna

 Wniosek o przyjęcie dziecka
do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2018/2019

Pobierz wniosek

Upoważnienie

     W Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie znajduje się świetlica czynna codziennie w godzinach 6.30 – 17.00. Uczęszczają do niej dzieci klas I-III oraz młodszych grup Montessori. Do dyspozycji uczniów jest siedem sal, wyposażonych w gry  i zabawki, sprzęt audiowizualny oraz komputerowy.
        Celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych. Wychowawczynie świetlicy pomagają uczniom w odrabianiu prac domowych oraz utrwaleniu wiadomości zdobytych na zajęciach edukacyjnych. Formy i metody pracy służące rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dostosowane są do wieku dzieci, ich temperamentu oraz możliwości intelektualnych.

W świetlicy prowadzone są zajęcia:

☺ plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik,

☺ muzyczne,

☺ fitness,

☺ literackie,

☺ ekologiczne,

☺ savoir -vivre.    

NASZE ZAJĘCIA

17.09. – Międzynarodowy Dzień Kropki
W dniu 17 września uczniowie naszej świetlicy włączyli się w obchody Międzynarodowego Dnia Kropki. Już od pięciu lat 15 września obchodzi się International Dot Day. Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy. Nasi uczniowie poznali historię dziewczynki o imieniu Vashti, na podstawie książki „Kropka” Petera H. Reynoldsa oraz rozbudzali swoją wyobraźnię komponując różnorodne obrazki z wykorzystaniem kropek. Zajęcia zorganizowały Panie Sylwia Laskowska – Rola, Agnieszka Cis, Jagoda Antoniak, Agnieszka Wojtysiak

28.09. – Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
W Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w świetlicy szkolnej został zorganizowany konkurs matematyczny, podczas którego dzieci sprawdziły swoje umiejętności mnożenia w zakresie 100. Uczniowie wyruszyli wspólnie z nauczycielami świetlicy na szkolne korytarze z hasłem: Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają. Dzieci sprawdzały czy napotkane osoby mają utrwaloną tabliczkę mnożenia. Osoby, które podały poprawny wynik otrzymywały pamiątkowy drobiazg. Marta Markiewicz, Monika Kulbaka, Agnieszka Jakuszewska

OGŁOSZENIA

 

Akcje prowadzone w świetlicy szkolnej
  • Zbiórka nakrętek na rzecz Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie,
  • „Paczka dla zwierzaka” – zbiórka karmy dla zwierząt z lubelskiego Animals,
  • „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”,
  • Zbiórka makulatury oraz plastikowych butelek dla firmy LUB-EKO-PLUS,
  • Zbiórka odzieży dla podopiecznych Domu Dziecka przy ul. Pogodnej.
  • Zbiórka odzieży, zabawek i przyborów szkolnych dla podopiecznych Pogotowia Opiekuńczego.
Kronika zajęć świetlicowych

Tak się bawimy ….

 

Galeria prac uczniów


Szkoła dobrych praktykprezentacja multimedialna opracowana przez Panią Alinę Pydyś

Wywiad na temat szkoły dobrych praktyk:

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2015 Frontier Theme