Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Grzegorz Kozieł – przewodniczący – tel. 694-852-671

Anna Goś – wiceprzewodnicząca

Katarzyna Puszka – sekretarz

Agnieszka Szmidt – skarbnik

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

 

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2015 Frontier Theme