Opieka psychologiczno-pedagogiczna

Porady na  czas nauki na odległość
Radzenie sobie ze stresem
opracowały Ewa Misiuda, Joanna Szuran
Radzenie sobie ze złością
opracowały Ewa Misiuda, Joanna Szuran z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Lublinie
 Wskazówki i porady na czas uczenia się na odległość   psycholog szkolny Alicja Nagrodzka

Jak motywować dziecko do nauki    pedagog szkolny Anna Wiater

Porady pedagoga   pedagog szkolny Regina Tatara

Fundacja Dajemy dzieciom siłę prowadzi ogólnopolski telefon zaufania.
Telefon 116 111 jest czynny całą dobę, przez wszystkie dni tygodnia. Jest bezpłatny.
Dla kogo?

Dla dzieci i młodzieży (do 18 r.ż.) potrzebujących wsparcia, opieki i ochrony.

Centrum interwencji Kryzysowej w Lublinie przy ul. Probostwo 6A, ŚWIADCZY POMOC PSYCHOLOGICZNĄ

Z dniem 16.03.2020 dyżury psychologiczne Telefonu Zaufania świadczone są pod numerami:
– 733 588 900 – całodobowy, 7 dni w tygodniu
– 733 588 600 – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1900.
Dodatkowe linie psychologiczne dostępne w terminach:
– Wtorek 7.00-13.00 – 796 681 435 – dyżur interwencyjny, socjalny
– Wtorek 13.00-19.00 – 796 679 896
– Środa 7.00-13.00 – 576 705 528
– Środa 13.00-19.00 – 576 704 832
– Czwartek 7.00-13.00 – 534 803 933
– Czwartek 13.00-19.00 – 576 705 517
– Piątek 7.00-13.00 – 534 803 920
– Piątek 13.00-19.00 – 534 803 934

W szkole udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom, ich rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom.

PUBLIKACJE DLA RODZICÓW

Materiały opracowane przez pedagoga szkolnego Reginę Tatarę:

Co to są dopalacze

Dopalacze

Depresja u dzieci

Co to jest przemoc

Jak rozwiązywać problemy wychowawcze?

O PRZEMOCY – gazetka dla rodziców

Zachowaj trzeźwy umysł – broszura dla ucznia

Rodzice – komunikacja

SZKOŁA bez PRZEMOCY – wykaz książek polecanych dla rodziców

Informator dla rodziców dotyczący uprawnień dzieci z niepełnosprawnością

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 Frontier Theme