WAŻNE

ZEBRANIE RADY RODZICÓW 2022/2023

Serdecznie zapraszam w imieniu Przewodniczącej Rady Rodziców na zebranie Trójek Klasowych w dniu 28.09.2022 r. o godzinie 18:00 w holu głównym szkoły przy ul. Kresowej 7.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Opieka psychologiczno-pedagogiczna

Wykaz telefonów i instytucji wspierających świadków oraz osoby doświadczające przemocy:
Centrum Interwencji Kryzysowej: https://cik.lublin.eu/

Pierwszy kontakt: umawianie/odwoływanie spotkań: 81 466 55 46
Sekretariat:  sprawy organizacyjne: 81 466 55 47
Telefon Zaufania:  całodobowy dyżur psychologiczny: 733 588 900
Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny:  sprawy interwencyjne: 733 588 600
Ośrodek Wczesnej Interwencji: dla os. z problemem alkoholowym: 81 466 55 4

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie http://fozal.pl/

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-pomocy-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie

https://www.gov.pl/web/rodzina/baza-kontaktowa-specjalistyczne-osrodki-wsparcia-dla-ofiar-przemocy

http://www.niebieskalinia.info/index.php/oferta

https://lubelska.policja.gov.pl/lub/informacje/pozostale/linki/64361,Razem-przeciwko-przemocy-LUBLIN.html
Radzenie sobie ze stresemopracowały Ewa Misiuda, Joanna Szuran
Radzenie sobie ze złością
– opracowały Ewa Misiuda, Joanna Szuran z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Lublinie

 Wskazówki i porady na czas uczenia się na odległość   psycholog szkolny Alicja Nagrodzka

Jak motywować dziecko do nauki    pedagog szkolny Anna Wiater

Porady pedagoga   pedagog szkolny Regina Tatara

Fundacja Dajemy dzieciom siłę prowadzi ogólnopolski telefon zaufania.
Telefon 116 111 jest czynny całą dobę, przez wszystkie dni tygodnia. Jest bezpłatny.
Dla kogo?

Dla dzieci i młodzieży (do 18 r.ż.) potrzebujących wsparcia, opieki i ochrony.

 

W szkole udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom, ich rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom.

PUBLIKACJE DLA RODZICÓW

Materiały opracowane przez pedagoga szkolnego Reginę Tatarę:

Co to są dopalacze

Dopalacze

Depresja u dzieci

Co to jest przemoc

Jak rozwiązywać problemy wychowawcze?

O PRZEMOCY – gazetka dla rodziców

Zachowaj trzeźwy umysł – broszura dla ucznia

Rodzice – komunikacja

SZKOŁA bez PRZEMOCY – wykaz książek polecanych dla rodziców

Informator dla rodziców dotyczący uprawnień dzieci z niepełnosprawnością

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2022 Frontier Theme