Biblioteka

Godziny pracy biblioteki szkolnej od 25 maja

Biblioteka szkolna jest dostępna:
w budynku przy ulicy Kresowej od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1400
w budynku przy ulicy Maszynowej w dniach 22-25. czerwca (poniedziałek – czwartek) czynna jest od 9.00-13.00.
Prosimy o zwrot książek i podręczników do biblioteki w budynku przy ulicy Kresowej 7 według przekazanego wychowawcom harmonogramu.

 

AKTUALNOŚCI

 

Polecamy strony internetowe!

 1. www.epodreczniki.pl – platforma edukacyjna MEN
 2. www.wiking.edu.pl – geografia, język polski, historia, przyroda, biologia
 3. www.interklasa.pl – Polski Portal Edukacyjny
 4. www.superkid.pl – serwis dla przedszkolaków i uczniów kl. 1-4

MATEMATYKA

 1. www.kangur-mat.pl/ – „Kangur”
 2. www.matzoo.pl – ćwiczenia z matematyki
 3. www.szaloneliczby.pl – ćwiczenia i sprawdziany

JĘZYK POLSKI

 1. sjp.pwn.pl/ – słownik języka polskiego
 2. www.dyktanda.net/ – dyktanda
 3. www.ortografka.pl/ – ortografia na wesoło
 4. www.ortofrajda.pl/ – ćwiczenia ortograficzne

JĘZYKI OBCE

 1. www.ling.pl – słownik językowy, tłumaczenia
 2. www.diki.pl/slownik-angielskiego – multimedialny słownik języka angielskiego
 3. ang.pl – nauka języka angielskiego (gramatyka, słownictwo)
 4. www.anglomaniacy.pl/ – język angielski dla dzieci
 5. www.diki.pl/slownik-niemieckiego – multimedialny słownik języka niemieckiego
  ZAJĘCIA TECHNICZNE I KOMPUTEROWE
 1. www.planetaenergii.pl – energia elektrycznej i bezpieczne korzystanie z prądu
 2. http://www.zabawkowicz.pl/zabawka/ – proste Origami
 3. www.origami.art.pl/ – Origami
 4. www.sieciaki.pl – bezpieczeństwo w sieci
 5. www.tuxpaint.org – program do rysowania
  HISTORIA1. https://www.e-historia.com.pl/ – quizy, opracowania tematów dla kl. 5-8
  2.
  http://godlo.pl/ – informacje o Polsce, wiadomości historyczne
  3. https://ciekawostkihistoryczne.pl/category/miejsce/polska/ – dzieje Polski

PRZYRODA/GEOGRAFIA

 1. www.florapolski.eu – rośliny Polski i Europy
 2. https://doswiadczenia.info/tag/chemia/ – doświadczenia chemiczne
 3. www.totylkofizyka.pl – doświadczenia fizyczne
 4. europa-na-mapie.pl/ – testy geograficzne
 5. www.kula.gov.pl – przewodnik po polskich miastach dla najmłodszych
 6. geografia24.eu

MUZYKA I PLASTYKA

 1. https://pl.wikibooks.org/wiki/Podstawy_teorii_muzyki – zapis nutowy
 2. http://www.muzykotekaszkolna.pl/ – epoki, gatunki, terminy, instrumenty, kompozytorzy
 3. http://www.magazynsztuki.pl/ – malarze, obrazy, techniki malarskie i rysunkowe
 4. http://artyzm.com/galeria.php – galeria malarstwa polski

BIBLIOTEKA

 1. encyklopedia.pwn.pl/ – Encyklopedia PWN
 2. http://www.ryms.pl/ – portal o książkach dla dzieci i młodzieży
 3. https://lektury.gov.pl/ – lektury kl. 1-8 i LO
 4. www.wolnelektury.pl – biblioteka internetowa lektur szkolnych
 5. https://audioteka.com/pl/ – nowości, bestsellery
 6. https://basn.pl/bajki/do-czytania.php – baśniowa kraina dla dzieci
 7. https://www.bajkidoczytania.pl/bajki – edukacyjne bajki do czytania
 8. http://wierszykidladzieci.pl/ – wierszyki do słuchania i czytania

GRY, ZABAWY, ŁAMIGŁÓWKI

 1. www.zyraffa.pl – dla uczniów kl. 1-3
 2. pisupisu.pl/ – gry edukacyjne dla przedszkoli i kl. 1-8
 3. www.flash-gear.com/puzzle/ – generator do robienia własnych puzzli
 4. https://czasdzieci.pl/gry-dla-dzieci/ – różne kategorie gier on-line
 5. https://www.grydladzieci.pl/ – kolorowanki, gry on-line

Wielka Liga Czytelników – regulamin konkursu w szkołach podstawowych:
Konkurs przebiega w trzech etapach:
Etap I (szkolno-biblioteczny) – indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych w szkole.
Etap II (test kwalifikacyjny) – test indywidualny w szkole.
Etap III (powiatowy) – test drużynowy w placówkach wyznaczonych przez Koordynatorów Powiatowych.
Etap I konkursu –  zdobywanie sprawności czytelniczych.
• Etap pierwszy rozpoczyna się 25 listopada 2019 r. i trwa do 13 marca 2020 r.
• Formularz zgłoszeniowy można pobrać u koordynatora w bibliotece szkolnej. Formularz zgłoszeniowy wypełnia rodzic/opiekun i przekazuje Koordynatorowi Placówki. Koordynator wpisuje uczestników na platformę WLC.
• Uczestnicy I etapu zdobywają sprawności poprzez czytanie książek konkursowych wybranych przez Koordynatora Placówki oraz rozwiązywanie przygotowanych do nich testów. Maksymalna liczba sprawności do zdobycia – 10.
• Testy do przeczytanych książek udostępnia uczestnikowi konkursu Koordynator Placówki. Testy zawierają pytania dotyczące treści całej książki lub jej fragmentu, a także pytania interdyscyplinarne powiązane z treścią książki.
• Każdy formularz testu WLC dotyczy jednej książki. Za wypełnienie każdego formularza można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Do zaliczenia każdego testu konieczne jest zdobycie minimum 80 punktów. Za zaliczenie testu uczniowie otrzymują jedną sprawność.
• Uczestnik konkursu wypełnia formularz do danej książki tylko raz. Niezaliczenie testu nie dyskwalifikuje ucznia z konkursu. Uczestnik może kontynuować udział w projekcie i wypełniać testy do innych książek.
• Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci z rodzicami/opiekunami. Rodzice/opiekunowie powinni wspierać dzieci podczas udziału w konkursie np. poprzez wspólne czytanie książek konkursowych, czy też zachęcanie do ich czytania, pomoc przy rozwiązywaniu testów polegającą na nakierowaniu młodych czytelników na właściwy tok myślenia czy odpowiednie źródło informacji. 
•  Rodzice/opiekunowie pomagają w rozwiązywaniu zadań, ale nie mogą wypełniać testu za dziecko. Wyjątkiem jest pomoc przy wypełnianiu testu przez uczniów klas pierwszych, którzy nie opanowali jeszcze umiejętności pisania.

GRUDZIEŃ
Szkoła przystąpiła do projektu V Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników edycja 2019/2020 przeznaczonego dla uczniów klas 1-8 szkół podstawowych.

Wyniki konkursu  LUBLIN – MIASTO, W KTÓRYM MIESZKAM.
29 listopada odbył się szkolny konkurs Lublin – miasto, w którym mieszkam. W konkursie wzięło udział 21 uczniów z klas VI-VIII (2-osobowe drużyny).

Zwycięzcami konkursu zostali:

II miejsce
Kornelia Grońska i Weronika Jakubas
I miejsce
Oliwier Lisica i Oskar Semeniuk
III miejsce

Julia Żmuda i Zofia Zirebiec

GRATULUJEMY! Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki.Laureaci dodatkowo dyplomy i oceny z geografii i historii. Nagrody pochodziły z Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin – Referat Marketingu. Organizatorzy konkursu: Barbara Kollar, Halina Ołubiec

LISTOPAD
• Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w czytelni prezentowana była archiwalna prasa lubelska związana z dniem 11. listopada 1918 roku. Uczniowie uczestniczyli w okolicznościowych zajęciach.
• Zorganizowano wystawę książek o Lublinie oraz gazetkę poświęconą historii i legendom naszego miasta.
• We współpracy z nauczycielem geografii przeprowadzono konkurs Lublin – miasto, w którym mieszkam.
• Nauczyciele bibliotekarze uczestniczyli w pracach komisji przeprowadzających drugi etap konkursów przedmiotowych Lubelskiego Kuratora Oświaty.
• Z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia przygotowano wystawę i gazetkę zachęcającą uczniów do czytania książek o misiach znajdujących się w zbiorach biblioteki szkolnej.
• Bibliotekarze uczestniczyli w szkoleniowej Radzie Pedagogicznej Otwórz się na mnie – uczeń z zespołem Aspergera w środowisku szkolnym

• Wyniki ankiety Zainteresowania  czytelnicze uczniów: tutaj 

PAŹDZIERNIK
• Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych zostały przygotowane różnorodne formy propagowania czytania i zbiorów biblioteki szkolnej:
– konkurs plastyczno-czytelniczy Wyobraź sobie…,
– akcja czytelnicza KSIĄŻKA-NIESPODZIANKA,
zajęcia czytelnicze: Bookcrossing, Poznajemy Elmerasłoń origami,
wystawy książek: Literatura piękna dla dzieci i młodzieży, Legendy polskie, Książki z serii HOBBY,
krzyżówki z hasłem: Lubię czytać, Biblioteka szkolna, Święto biblioteki,
– zajęcia biblioteczne: Zbiory biblioteki szkolnej i zasady korzystania z nich – klasy 4-5,
Wypożyczam książki z biblioteki szkolnej – kl.1, Witamy w szkolnej bibliotece – uczniowie 6-letni,
• Nauczyciele bibliotekarze uczestniczyli w pracach komisji przeprowadzających szkolny etap konkursów przedmiotowych Lubelskiego Kuratora Oświaty,
• W czytelni biblioteki szkolnej w budynku przy ul.Kresowej odbywają się spotkania Klubu Czytelniczego – środa 14.30-15.00.
• Nauczyciele uczestniczyli:
– w szkoleniu Antypedagogika w literaturze dla dzieci i młodzieży zorganizowanym przez TNBSP oraz doradcę metodycznego dla nauczycieli bibliotekarzy,
– seminarium Uczeń ze specjalnymi potrzebami jako przedmiot innowacyjnych form pracy nauczyciela bibliotekarza zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

WRZESIEŃ
Nauczyciele bibliotekarze we współpracy z wychowawcami zorganizowali na terenie szkoły akcje: Narodowe Czytanie i Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.
Do bazy MOL wpisano ponad dwa tysiące podręczników szkolnych o wartości prawie 35 tysięcy złotych.
• Wypożyczono uczniom i nauczycielom 7019 egzemplarzy książek, w tym ponad 6 tysięcy podręczników szkolnych.
• Bibliotekarze uczestniczyli w VI konferencji bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych województwa lubelskiego Biblioteka szkolna centrum innowacji.

ZREALIZOWANE PROJEKTY I KONKURSY CZYTELNICZE
 • Znam lektury klasy  2 i 3. Celem cyklu konkursów było rozbudzanie zamiłowania do czytania książek oraz rozwijanie umiejętności rozumienia czytanego tekstu.
 • Konkurs literacki Moje miasto. Celem konkursu było upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, budowanie więzi z rodzinnym miastem, kształcenie zdolności literackich uczniów.

 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Księgozbiór biblioteki szkolnej wzbogacił się o nowe książki. Zakupiono: lektury dla klas 1-8, książki do nauki czytania dla najmłodszych, książki popularnonaukowe i literaturę piękną dla dzieci i młodzieży. Uzupełniono o nowe tytuły gromadzone w bibliotece serie i cykle wydawnicze. 
 • Przeczytam tyle książek z biblioteki szkolnej ile mam lat
  Konkurs skierowany był do uczniów, którzy systematycznie wypożyczali książki ze szkolnej biblioteki. Uczestnicy w swoim Dziennik czytelnika zapisywali: nazwisko i imię autora, tytuł książki i kilka uwag na temat jej treści. Dziennik czytelnika mógł mieć dowolną formę: zeszytu, albumu, książeczki origami, mapy myśli lub wymyślonego kształtu plastycznego.
 • Lubię czytać
  W konkursie mogli uczestniczyć wszyscy uczniowie naszej szkoły. Rywalizacja przebiegała w dwu kategoriach:
  • Indywidualnej – zwycięzcą został uczeń z największą liczbą przeczytanych książek.
  • Zespołowej – zwycięzcą została klasa z najwyższą średnią wypożyczeń.
  Podstawą wytypowania laureatów była statystyka wypożyczeń zapisana w bazie programu MOL biblioteki szkolnej.
 • Plan rozwoju kompetencji czytelniczych uczniów

Wielka Liga Czytelników. Celem konkursu jest:
– wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów szkół podstawowych,
– promowanie czytelnictwa i kreowanie mody na czytanie,
– kształtowanie nawyku czytania i zainteresowania literaturą,
– promowanie wartości rodzinnych, w tym wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi.

Rok szkolny

Opis działań

2018/2019

• W IV Ogólnopolskim Konkursie Czytelników brali udział uczniowie z klas I – VIII.
• Panie Maria Młynarczyk i Halina Ołubiec zostały koordynatorkami powiatu Lublin.
Do ich zadań należało: przyjmowanie zgłoszeń do konkursu placówek z terenu miasta Lublin, wprowadzania danych do elektronicznego systemu obsługi projektu, udzielanie informacji koordynatorom pierwszego etapu.
• 28 lutego 2019 roku w naszej szkole odbył się etap powiatowy zorganizowany przez nauczycieli bibliotekarzy: Barbarę Mazur, Marię Młynarczyk, Halinę Ołubiec i Danutę Stachyrę. Do konkursu przystąpiło 11 drużyn z 6 szkół powiatu lubelskiego, w tym drużyna klas I – IV z naszej placówki. Uczestnicy wypełniali testy związane z treścią książek Justyny Bednarek Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek i Zbigniewa Nienackiego Pan Samochodzik i niesamowity dwór. Impreza przebiegała w twórczej i sympatycznej atmosferze. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i drobne upominki.
• Nasza drużyna uzyskała największą liczbę punktów i uczestniczyła w eliminacjach wojewódzkich.

2016/2017

• W październiku przystąpiliśmy do III Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników organizowanego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczniowie klas II – V wypełniali testy, które sprawdzały znajomość treści książek wybranych z listy konkursowej.

• 21 kwietnia trójka uczniów z klas II reprezentowała naszą szkołę w półfinale konkursu, który odbył się w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Lublinie. Byli to uczniowie, którzy zdobyli 10 sprawności, to znaczy przeczytali 10 wybranych przez siebie książek i zdobyli wymaganą liczbę punktów.

 • Jak nie czytam, jak czytam – ogólnopolska akcja zorganizowana przez redakcję miesięcznika Biblioteka w Szkole przy współpracy z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.
  Nasi uczniowie uczestniczyli w ustanowieniu rekordu czytania w tym samym czasie.
  10 czerwca o godzinie 10
  00 nauczyciele przerwali swoje zajęcia i razem z uczniami rozpoczęli czytanie własnych książek oraz wypożyczonych z biblioteki. Wspólne czytanie odbywało się w sali lekcyjnej, w szkolnym patio, na głównym holu, na boisku szkolnym i placu zabaw.
 • Książki naszych marzeń – konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej, grudzień 2014 r.
  Nakręcono krótki film według scenariusza Pani Ewy Wójcik. Aktorami byli uczniowie klasy 6a. Stroną techniczną zajął się Pan Waldemar Stoczkowski. Wraz z filmem przesłano do MEN wykaz 50 tytułów książek, o przeczytaniu których marzą uczniowie. Lista została opracowana przez bibliotekarzy szkolnych na podstawie wcześniej przeprowadzonych badań ankietowych.
  Film  Warto czytać_SP27_Lublin
 • Książki naszych marzeń – realizacja w 2015 roku rządowego programu promocji czytelnictwa dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.  Tekst rozporządzenia.
  Udział w programie umożliwił zakup 170 egzemplarzy książek do biblioteki szkolnej (lektur, książek naukowych, nowości z literatury pięknej). W ramach realizacji programu zorganizowano szereg konkursów czytelniczych, odbyły się prelekcje na spotkaniach z rodzicami na temat Zalety książek dla dzieci, prowadzono zajęcia edukacyjne w bibliotece i świetlicy szkolnej.
 • Biblioteka przyjazna uczniowi – ogólnopolski konkurs zorganizowany przez Studium Prawa Europejskiego.
  Bibliotekarze we współpracy z gronem pedagogicznym wykonali dziewięć zadań przewidzianych w regulaminie. Były to konkursy plastyczne, literackie i recytatorskie, badanie zainteresowań czytelniczych uczniów oraz prowadzenie zajęć propagujących czytanie książek i korzystanie ze szkolnej biblioteki.
 • Program eTwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół, nauczycieli i uczniów z całej Europy za pośrednictwem mediów elektronicznych. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych i tworzy nowoczesną sieć współpracujących ze sobą szkół. Dzięki programowi eTwinning uczniowie polskich placówek mogą współpracować z rówieśnikami z całej Europy. Program umożliwia przedszkolom i szkołom prowadzenie projektów edukacyjnych przy wykorzystaniu narzędzi TIK: internetu, bloga, czatu, wideokonferencji, poczty elektronicznej. Wszyscy partnerzy realizowanych wspólnie projektów korzystają z bezpiecznej platformy internetowej, za pośrednictwem której wymieniają się informacjami i materiałami do nauki.
  Projekty eTwinning zrealizowane pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza:

  Rok szkolny Tytuł projektu
  2015/2016 The most common names in my country
  2014/2015 Friendship Without Borders
  Space world through the eyes of children
  Game Cup
  2013/2014 Cats, my favourite friends
  2011/2012 My friend – teddy bear
  „Social solidarity and cooperation” e Twining Project
  2010/2011 CHILDREN of EUROPE
  2009/2010 My school’s patron
  In the school library
  Ho!Ho!Ho! It’s Christmas Time
  ORIGINAL ORNAMENTS FOR CHRISTMAS
  2008/2009 Photographing Europe
  My little country

   

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE

Od biblioteki szkolnej do centrum informacji multimedialnej

Projekty eTwinning realizowane w latach 2008-2011

Siedemnaście zalet książki dla dzieci

PROPOZYCJE CZYTELNICZE

Wychowanie w domu – książki dla rodziców
Książki o misiach

Book titled 'Biblioteka szkolna proponuje ...'Read this free book made on StoryJumper

NASZA BIBLIOTEKA

Biblioteka działa od początku istnienia szkoły. Obecnie jest nowoczesną, interdyscyplinarną pracownią, z której korzystają uczniowie i ich rodzice (opiekunowie) oraz nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

Lokal biblioteki składa się z trzech pomieszczeń: czytelni, wypożyczalni, magazynku na zbiory audiowizualne i archiwalne numery czasopism. Zbiory biblioteki są opracowywane oraz udostępniane z pomocą programu MOL Optivum.

Czytelnicy korzystają z wolnego dostępu do zbiorów w wypożyczalni, czytelni, ośmiu stanowisk komputerowych Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Czytelnia wyposażona jest w projektor.

W bibliotece organizowane są różnorodne zajęcia edukacyjne.

Nauczyciele bibliotekarze dbają, by w bibliotece panowała przyjazna i twórcza atmosfera.

 

 

Godziny pracy
Dzień tygodnia budynek
przy ul.Kresowej 7
budynek
przy ul.Maszynowej 2
Poniedziałek 800 – 15 00 800– 14 00
Wtorek 8 00 -15 00 8 30 – 14 30
Środa 800 – 15 00 8 00– 14 00
Czwartek 800  – 15 00 830– 14 30
Piątek 00 – 1400 8 00 – 14 00

 

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 Frontier Theme