Biblioteka

Konkursy biblioteczne

Lubię czytać

Regulamin konkursu:
W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie naszej szkoły.
Rywalizacja przebiegać będzie w dwu kategoriach:
• Indywidualnej – zwycięzcą zostanie uczeń z największą liczbą przeczytanych książek.
• Zespołowej – zwycięzcą zostanie klasa z najwyższą średnią wypożyczeń.
Podstawą wytypowania laureatów będzie statystyka wypożyczeń zapisana w bazie programu MOL biblioteki szkolnej.
Wyniki konkursu będą ogłoszone w czerwcu.

Przeczytam tyle książek z biblioteki szkolnej ile mam lat

Regulamin konkursu:
1. Wypożyczaj systematycznie książki ze szkolnej biblioteki
2. Czytaj uważnie, aby zapamiętać treść
3. Załóż swój Dziennik czytelnika.
4. Opisz kolejne książki podając: nazwisko i imię autora, tytuł, kilka uwag na jej temat
5. Przynieś dziennik do biblioteki do 31 maja
Uwaga: Dziennik czytelnika może mieć dowolną formę: zeszyt, album, książeczkę orgiami, mapa myśli lub wymyślony kształt plastyczny.

Znam lektury klasy  2

Cele konkursu:
– rozbudzanie zamiłowania do czytania książek,
– rozwijanie umiejętności rozumienia czytanego tekstu.1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II.
2. Uczestnicy konkursu wypełniają karty z zadaniami dotyczącymi treści poznanej lektury szkolnej.
3. Laureatami zostają uczniowie, którzy zadania konkursowe rozwiążą bezbłędnie.
4. Zwycięzcy otrzymują nagrodę książkową.
5. Termin konkursu ustalany jest z wychowawcą klasy.
Organizator konkursu: Danuta Stachyra


Znam lektury klasy  3

AKTUALNOŚCI
 •   Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
  Księgozbiór biblioteki szkolnej wzbogacił się
  o nowe książki. Zakupiono: lektury dla klas 1-8, książki do nauki czytania dla najmłodszych, książki popularnonaukowe i literaturę piękną dla dzieci i młodzieży. Uzupełniono o nowe tytuły gromadzone w bibliotece serie i cykle wydawnicze.

                        Statystyka wypożyczeń w I okresie 2017/2018
ZREALIZOWANE PROJEKTY I KONKURSY CZYTELNICZE
 • Wielka Liga Czytelników – III ogólnopolski konkurs, którego celem było promowanie czytelnictwa w rodzinach.
  W październiku 2016 roku nasza szkoła przystąpiła do III Ogólnopolskiego Konkursu dla Uczniów Szkół Podstawowych WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczniowie klas 2-5 wypełniali karty odpowiedzi z książek, które przeczytali.
  21 kwietnia odbył się półfinał w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Lublinie. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie, którzy zdobyli 10 sprawności, to znaczy przeczytali 10 wybranych przez siebie książek i zdobyli
  wymaganą liczbę punktów. Byli to uczniowie klas 2: Laura Bors, Michał Kamiński i Natalia Wargocka.
 • Wykaz działań w roku szkolnym 2016/2017

  Plan rozwoju kompetencji czytelniczych uczniów

 • Jak nie czytam, jak czytam – ogólnopolska akcja zorganizowana przez redakcję miesięcznika Biblioteka w Szkole przy współpracy z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.
  Nasi uczniowie uczestniczyli w ustanowieniu rekordu czytania w tym samym czasie.
  10 czerwca o godzinie 10
  00 nauczyciele przerwali swoje zajęcia i razem z uczniami rozpoczęli czytanie własnych książek oraz wypożyczonych z biblioteki. Wspólne czytanie odbywało się w sali lekcyjnej, w szkolnym patio, na głównym holu, na boisku szkolnym i placu zabaw.
 • Książki naszych marzeń – konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej, grudzień 2014 r.
  Nakręcono krótki film według scenariusza Pani Ewy Wójcik. Aktorami byli uczniowie klasy 6a. Stroną techniczną zajął się Pan Waldemar Stoczkowski. Wraz z filmem przesłano do MEN wykaz 50 tytułów książek, o przeczytaniu których marzą uczniowie. Lista została opracowana przez bibliotekarzy szkolnych na podstawie wcześniej przeprowadzonych badań ankietowych.
  Film  Warto czytać_SP27_Lublin
 • Książki naszych marzeń – realizacja w 2015 roku rządowego programu promocji czytelnictwa dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.  Tekst rozporządzenia.
  Udział w programie umożliwił zakup 170 egzemplarzy książek do biblioteki szkolnej (lektur, książek naukowych, nowości z literatury pięknej). W ramach realizacji programu zorganizowano szereg konkursów czytelniczych, odbyły się prelekcje na spotkaniach z rodzicami na temat Zalety książek dla dzieci, prowadzono zajęcia edukacyjne w bibliotece i świetlicy szkolnej.
 • Biblioteka przyjazna uczniowi – ogólnopolski konkurs zorganizowany przez Studium Prawa Europejskiego.
  Bibliotekarze we współpracy z gronem pedagogicznym wykonali dziewięć zadań przewidzianych w regulaminie. Były to konkursy plastyczne, literackie i recytatorskie, badanie zainteresowań czytelniczych uczniów oraz prowadzenie zajęć propagujących czytanie książek i korzystanie ze szkolnej biblioteki.

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE

Od biblioteki szkolnej do centrum informacji multimedialnej

Projekty eTwinning realizowane w latach 2008-2011

Siedemnaście zalet książki dla dzieci

PROPOZYCJE CZYTELNICZE

Wychowanie w domu – książki dla rodziców
Książki o misiach

Book titled 'Biblioteka szkolna proponuje ...'Read this free book made on StoryJumper

NASZA BIBLIOTEKA

Biblioteka działa od początku istnienia szkoły. Obecnie jest nowoczesną, interdyscyplinarną pracownią, z której korzystają uczniowie i ich rodzice (opiekunowie) oraz nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

Lokal biblioteki składa się z trzech pomieszczeń: czytelni, wypożyczalni, magazynku na zbiory audiowizualne i archiwalne numery czasopism. Zbiory biblioteki są opracowywane oraz udostępniane z pomocą programu MOL Optivum.

Czytelnicy korzystają z wolnego dostępu do zbiorów w wypożyczalni, czytelni, ośmiu stanowisk komputerowych Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Czytelnia wyposażona jest w projektor.

W bibliotece organizowane są różnorodne zajęcia edukacyjne.

Nauczyciele bibliotekarze dbają, by w bibliotece panowała przyjazna i twórcza atmosfera.

 

 

Godziny pracy
Dzień tygodnia Godziny pracy ICIM
Poniedziałek 800 – 15 00 815– 14 45
Wtorek 8 00 -15 00 8 15 – 14 45
Środa 800 – 15 00 8 15 – 14 45
Czwartek 800  – 15 00 815– 14 45
Piątek 00 – 1400 8 15 – 13 45

 

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2015 Frontier Theme