Biblioteka

Godziny pracy biblioteki szkolnej

Biblioteka szkolna jest dostępna:
w budynku przy ulicy Kresowej od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1400
w budynku przy ulicy Maszynowej: 
– poniedziałek 800-1400
– wtorek, czwartek 800-1330
– środa, piątek 800-1430

AKTUALNOŚCI

PAŹDZIERNIK                                                           

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs plastyczny
dla uczniów klas I-IV Mój pluszowy miś.
Regulamin konkursu:

 • Pracę należy wykonać na kartonie z bloku rysunkowego wielkości A4.
 • Można korzystać z dowolnej techniki plastycznej (malowanie farbami, rysowanie kredkami, kolaż, wydzieranka).
 • Wykonaną ilustrację należy podpisać na odwrocie
  i przynieść do biblioteki.
 • Termin oddania prac upływa 18 listopada.

  Konkurs czytelniczy Przeczytałam, przeczytałem Ty też przeczytaj…

  Konkurs jest skierowany do wszystkich chętnych uczniów z kl. IV-VIII
  Zasady udziału w konkursie:
  Przyjdź do biblioteki i wypożycz książkę.
  Przeczytaj ją i zachęć innych do jej przeczytania, w formie literackiej (krótka recenzja) lub plastycznej (ilustracja, dowolna technika).
  Przynieś wykonaną pracę do biblioteki szkolnej.
  Najlepsze prace zostaną nagrodzone Zapraszamy do czytania, pisania i rysowania…

Konkurs czytelniczy dla uczniów klas II Wiersze Juliana Tuwima
Regulamin konkursu:
1.Wypożycz książkę Juliana Tuwima Wiersze dla dzieci.
2.Przeczytaj wiersze.
3.Odpowiedz pisemnie na pytania.
4.Kartkę z odpowiedziami przynieś do biblioteki.
PYTANIA do wierszy:
–  Wszyscy dla wszystkich: Jakie nazwy zawodów są wymienione w tekście?
Warzywa: Co kucharka zrobiła z warzywami?
List do dzieci : O co prosi autor książki?
Rzepka: Kto wyciągał rzepkę?
Spóźniony słowik: Dlaczego słowik spóźnił się na kolację?
Pan Maluśkiewicz i wieloryb – Jak długo pan Maluśkiewicz szukał wieloryba?
Zachęcamy do wspólnej rodzinnej zabawy z wierszami Juliana Tuwima.
Termin oddawania prac do 30 listopada.

WRZESIEŃ
• Nauczyciele bibliotekarze we współpracy z wychowawcami zorganizowali na terenie szkoły akcje: Narodowe Czytanie i Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.
• Do bazy MOL wpisano 3356. egzemplarzy podręczników szkolnych o wartości prawie 53 tysięcy złotych.

• Wypożyczono uczniom i nauczycielom 6752 egzemplarzy książek, w tym ponad 6 tysięcy podręczników szkolnych.

ZREALIZOWANE PROJEKTY I KONKURSY CZYTELNICZE
 • Znam lektury klasy  2 i 3. Celem cyklu konkursów było rozbudzanie zamiłowania do czytania książek oraz rozwijanie umiejętności rozumienia czytanego tekstu.
 • Konkurs literacki Moje miasto. Celem konkursu było upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, budowanie więzi z rodzinnym miastem, kształcenie zdolności literackich uczniów.

 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Księgozbiór biblioteki szkolnej wzbogacił się o nowe książki. Zakupiono: lektury dla klas 1-8, książki do nauki czytania dla najmłodszych, książki popularnonaukowe i literaturę piękną dla dzieci i młodzieży. Uzupełniono o nowe tytuły gromadzone w bibliotece serie i cykle wydawnicze. 
 • Przeczytam tyle książek z biblioteki szkolnej ile mam lat
  Konkurs skierowany był do uczniów, którzy systematycznie wypożyczali książki ze szkolnej biblioteki. Uczestnicy w swoim Dziennik czytelnika zapisywali: nazwisko i imię autora, tytuł książki i kilka uwag na temat jej treści. Dziennik czytelnika mógł mieć dowolną formę: zeszytu, albumu, książeczki origami, mapy myśli lub wymyślonego kształtu plastycznego.
 • Lubię czytać
  W konkursie mogli uczestniczyć wszyscy uczniowie naszej szkoły. Rywalizacja przebiegała w dwu kategoriach:
  • Indywidualnej – zwycięzcą został uczeń z największą liczbą przeczytanych książek.
  • Zespołowej – zwycięzcą została klasa z najwyższą średnią wypożyczeń.
  Podstawą wytypowania laureatów była statystyka wypożyczeń zapisana w bazie programu MOL biblioteki szkolnej.
 • Plan rozwoju kompetencji czytelniczych uczniów

Wielka Liga Czytelników. Celem konkursu jest:
– wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów szkół podstawowych,
– promowanie czytelnictwa i kreowanie mody na czytanie,
– kształtowanie nawyku czytania i zainteresowania literaturą,
– promowanie wartości rodzinnych, w tym wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi.

Rok szkolny

Opis działań

2018/2019

• W IV Ogólnopolskim Konkursie Czytelników brali udział uczniowie z klas I – VIII.
• Panie Maria Młynarczyk i Halina Ołubiec zostały koordynatorkami powiatu Lublin.
Do ich zadań należało: przyjmowanie zgłoszeń do konkursu placówek z terenu miasta Lublin, wprowadzania danych do elektronicznego systemu obsługi projektu, udzielanie informacji koordynatorom pierwszego etapu.
• 28 lutego 2019 roku w naszej szkole odbył się etap powiatowy zorganizowany przez nauczycieli bibliotekarzy: Barbarę Mazur, Marię Młynarczyk, Halinę Ołubiec i Danutę Stachyrę. Do konkursu przystąpiło 11 drużyn z 6 szkół powiatu lubelskiego, w tym drużyna klas I – IV z naszej placówki. Uczestnicy wypełniali testy związane z treścią książek Justyny Bednarek Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek i Zbigniewa Nienackiego Pan Samochodzik i niesamowity dwór. Impreza przebiegała w twórczej i sympatycznej atmosferze. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i drobne upominki.
• Nasza drużyna uzyskała największą liczbę punktów i uczestniczyła w eliminacjach wojewódzkich.

2016/2017

• W październiku przystąpiliśmy do III Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników organizowanego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczniowie klas II – V wypełniali testy, które sprawdzały znajomość treści książek wybranych z listy konkursowej.

• 21 kwietnia trójka uczniów z klas II reprezentowała naszą szkołę w półfinale konkursu, który odbył się w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Lublinie. Byli to uczniowie, którzy zdobyli 10 sprawności, to znaczy przeczytali 10 wybranych przez siebie książek i zdobyli wymaganą liczbę punktów.

 • Jak nie czytam, jak czytam – ogólnopolska akcja zorganizowana przez redakcję miesięcznika Biblioteka w Szkole przy współpracy z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.
  Nasi uczniowie uczestniczyli w ustanowieniu rekordu czytania w tym samym czasie.
  10 czerwca o godzinie 10
  00 nauczyciele przerwali swoje zajęcia i razem z uczniami rozpoczęli czytanie własnych książek oraz wypożyczonych z biblioteki. Wspólne czytanie odbywało się w sali lekcyjnej, w szkolnym patio, na głównym holu, na boisku szkolnym i placu zabaw.
 • Książki naszych marzeń – konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej, grudzień 2014 r.
  Nakręcono krótki film według scenariusza Pani Ewy Wójcik. Aktorami byli uczniowie klasy 6a. Stroną techniczną zajął się Pan Waldemar Stoczkowski. Wraz z filmem przesłano do MEN wykaz 50 tytułów książek, o przeczytaniu których marzą uczniowie. Lista została opracowana przez bibliotekarzy szkolnych na podstawie wcześniej przeprowadzonych badań ankietowych.
  Film  Warto czytać_SP27_Lublin
 • Książki naszych marzeń – realizacja w 2015 roku rządowego programu promocji czytelnictwa dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.  Tekst rozporządzenia.
  Udział w programie umożliwił zakup 170 egzemplarzy książek do biblioteki szkolnej (lektur, książek naukowych, nowości z literatury pięknej). W ramach realizacji programu zorganizowano szereg konkursów czytelniczych, odbyły się prelekcje na spotkaniach z rodzicami na temat Zalety książek dla dzieci, prowadzono zajęcia edukacyjne w bibliotece i świetlicy szkolnej.
 • Biblioteka przyjazna uczniowi – ogólnopolski konkurs zorganizowany przez Studium Prawa Europejskiego.
  Bibliotekarze we współpracy z gronem pedagogicznym wykonali dziewięć zadań przewidzianych w regulaminie. Były to konkursy plastyczne, literackie i recytatorskie, badanie zainteresowań czytelniczych uczniów oraz prowadzenie zajęć propagujących czytanie książek i korzystanie ze szkolnej biblioteki.
 • Program eTwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół, nauczycieli i uczniów z całej Europy za pośrednictwem mediów elektronicznych. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych i tworzy nowoczesną sieć współpracujących ze sobą szkół. Dzięki programowi eTwinning uczniowie polskich placówek mogą współpracować z rówieśnikami z całej Europy. Program umożliwia przedszkolom i szkołom prowadzenie projektów edukacyjnych przy wykorzystaniu narzędzi TIK: internetu, bloga, czatu, wideokonferencji, poczty elektronicznej. Wszyscy partnerzy realizowanych wspólnie projektów korzystają z bezpiecznej platformy internetowej, za pośrednictwem której wymieniają się informacjami i materiałami do nauki.
  Projekty eTwinning zrealizowane pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza:

  Rok szkolny Tytuł projektu
  2015/2016 The most common names in my country
  2014/2015 Friendship Without Borders
  Space world through the eyes of children
  Game Cup
  2013/2014 Cats, my favourite friends
  2011/2012 My friend – teddy bear
  „Social solidarity and cooperation” e Twining Project
  2010/2011 CHILDREN of EUROPE
  2009/2010 My school’s patron
  In the school library
  Ho!Ho!Ho! It’s Christmas Time
  ORIGINAL ORNAMENTS FOR CHRISTMAS
  2008/2009 Photographing Europe
  My little country

   

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE

Od biblioteki szkolnej do centrum informacji multimedialnej

Projekty eTwinning realizowane w latach 2008-2011

Siedemnaście zalet książki dla dzieci

PROPOZYCJE CZYTELNICZE

Wychowanie w domu – książki dla rodziców
Książki o misiach

Book titled 'Biblioteka szkolna proponuje ...'Read this free book made on StoryJumper

NASZA BIBLIOTEKA

Biblioteka działa od początku istnienia szkoły. Obecnie jest nowoczesną, interdyscyplinarną pracownią, z której korzystają uczniowie i ich rodzice (opiekunowie) oraz nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

Lokal biblioteki składa się z trzech pomieszczeń: czytelni, wypożyczalni, magazynku na zbiory audiowizualne i archiwalne numery czasopism. Zbiory biblioteki są opracowywane oraz udostępniane z pomocą programu MOL Optivum.

Czytelnicy korzystają z wolnego dostępu do zbiorów w wypożyczalni, czytelni, ośmiu stanowisk komputerowych Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Czytelnia wyposażona jest w projektor.

W bibliotece organizowane są różnorodne zajęcia edukacyjne.

Nauczyciele bibliotekarze dbają, by w bibliotece panowała przyjazna i twórcza atmosfera.

 

 

Godziny pracy
Dzień tygodnia budynek
przy ul.Kresowej 7
budynek
przy ul.Maszynowej 2
Poniedziałek 800 – 15 00 800– 14 00
Wtorek 8 00 -15 00 8 30 – 14 30
Środa 800 – 15 00 8 00– 14 00
Czwartek 800  – 15 00 830– 14 30
Piątek 00 – 1400 8 00 – 14 00

 

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 Frontier Theme