WAŻNE

ZEBRANIE RADY RODZICÓW 2022/2023

Serdecznie zapraszam w imieniu Przewodniczącej Rady Rodziców na zebranie Trójek Klasowych w dniu 28.09.2022 r. o godzinie 18:00 w holu głównym szkoły przy ul. Kresowej 7.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

KONKURSY PRZEDMIOTOWE LKO

Prosimy o zapoznanie się z Zakresem wymagań, Regulaminem oraz Terminarzem Eliminacji Konkursów Przedmiotowych Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023.

Szanowni Państwo,

od poniedziałku, 18 maja 2020 r. uruchomiliśmy prowadzenie zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi orzeczenie. Przywróciliśmy prowadzenie zajęć rewalidacyjnych w budynku nr 1
przy ul. Kresowej 7 w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem.
O
d 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki dla klas I-III,

 • grup II poziomu Montessori, jak również dzieci III poziomu Montessori na poziomie klas III.
  Dzieci poziomu II i III Montessori wchodzą do szatni szkoły I segmentem.
  – Dzieci klas I-III wchodzą do szatni szkoły II segmentem.
 • Od 25 maja br. organizujemy konsultacje dla uczniów klas VIII z poszczególnych przedmiotów.
  Klasy 8a, 8b
  Konsultacje dla uczniów klas 8a i 8b odbywają się w budynku nr 2 Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori przy ul. Maszynowej 2.
  – Uczniowie wchodzą na teren szkoły głównym wejściem zgodnie z procedurami obowiązującymi
  w czasie COVID-19.
  Klasa 8cM
  Konsultacje dla uczniów klasy 8cM odbywają się w budynku nr 1 Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori przy ul. Kresowej 7.
  – Uczniowie wchodzą do szatni szkoły przez III segment zgodnie z procedurami obowiązującymi
  w czasie COVID-19.

Od 1 czerwca br. organizujemy konsultacje dla klas IV-VII. Uczniowie będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od warunków i możliwości szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia.

W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. rodzice mogą zdecydować
o nieuczęszczaniu ich dzieci do klas I–III.
Informacja o nieuczęszczaniu przesyłana jest do wychowawcy klasy, który monitoruje pracę oddziału.
Do dnia 7 czerwca 2020 r. w przypadku dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkole. Informację

o tym należy przesyłać do wychowawcy klasy.

Z wyrazami szacunku
                                                                               Dyrektor Szkoły
                                                                               Wojciech Josicz

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2022 Frontier Theme