WAŻNE

ZEBRANIE RADY RODZICÓW 2022/2023

Serdecznie zapraszam w imieniu Przewodniczącej Rady Rodziców na zebranie Trójek Klasowych w dniu 28.09.2022 r. o godzinie 18:00 w holu głównym szkoły przy ul. Kresowej 7.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

KONKURSY PRZEDMIOTOWE LKO

Prosimy o zapoznanie się z Zakresem wymagań, Regulaminem oraz Terminarzem Eliminacji Konkursów Przedmiotowych Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023.

Zaproszenie na eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

 KOMUNIKAT
Finał eliminacji powiatowych
XLI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie jest organizatorem eliminacji powiatowych bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Współorganizatorami tego turnieju są : Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, Okręgowa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Zarządu Polskiego Związku Motorowego w Lublinie.

W związku z organizacją kolejnego XLI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych (klasy IV – VII) i gimnazjów (klasy II i i III) powiatu lubelskiego informujemy, iż:

1. Etap powiatowy Turnieju odbędzie się 12.05.2018 r. (sobota) w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie przy ul. Kresowej 1.

2. Zgłoszenia uczestników do Turnieju należy przesyłać do dnia 8.05.2018 r. na adres e-mail: poczta@sp27.lublin.eu lub faxem: 81 746 24 68.

W zgłoszeniach powinny być następujące informacje:

a) Nazwa szkoły, nazwiska i imiona poszczególnych uczniów;

b) 4 osobowe drużyny szkoły podstawowej – 2 dziewczynki i 2 chłopców oraz trzyosobowe reprezentacje gimnazjum;

c) Data urodzenia uczniów;

d) Nazwisko i imię opiekuna;

e) Telefon kontaktowy.

3. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do udziału w Turnieju jest posiadanie i przedstawienie do wglądu:

a) szkoły podstawowe:

– karty rowerowej,

– ważnej legitymacji szkolnej,

– pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów do udziału w Turnieju w dniu 12.05.2018 r.

– oświadczenia rodziców lub zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju w dniu 12.05.2018 r.

b) gimnazja:

– karty rowerowej, karty motorowerowej lub prawa jazdy kategorii AM,

– ważnej legitymacji szkolnej,

– pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów do udziału w Turnieju w dniu 12.05.2018

– oświadczenia rodziców lub zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju w dniu 12.05.2018

4. Turniej zostanie zorganizowany w oparciu o Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym z dnia 14.03.2017 r., który dostępny jest na stronie internetowej:
http://pzm.pl/bezpieczenstwo-ruchu-drogoego-turnieje/turnieje

5. Ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne oraz bezpieczeństwo opiekunowie drużyn proszeni są o dopilnowanie, aby uczestnicy zaopatrzyli się w odpowiednią odzież i poza tym obowiązkowo we własne kaski rowerowe.

6. Organizator przygotowuje rowery dla uczniów SP (koła rowerów 20”- składaki i 24” do wyboru), a dla uczniów G (koła rowerów 26”)

7. Przystąpienie do Turnieju jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody prawnych opiekunów uczniów na przetwarzanie danych osobowych uczestników Turnieju, których przetwarzanie związane jest z organizacją Turnieju, w tym publikowaniem wyników na stronach internetowych organizatorów.

8.W przypadku ewentualnych zmian regulaminu wynikających z możliwości organizatora (np. niesprzyjająca pogoda) uczestnicy zostaną powiadomieni na odprawie Turnieju.

9. Zawodnicy Turnieju (SP i G):

a) rozwiązują testy teoretyczne: 25 pytań z wiedzy ogólnej przepisów ruchu drogowego oraz 10  skrzyżowań drogowych

b) wykonują zadania praktyczne:

1. jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego (MRD).

2. jazda rowerem po rowerowym torze przeszkód (RTP).

3. z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Orientacyjny program czasowy Turnieju:

Godziny

SP

G

9.00- 9.45

Rejestracja uczestników

Rejestracja uczestników

9.45-10.00

Uroczyste otwarcie Turnieju

Uroczyste otwarcie Turnieju

10.05-10.25

Odprawa techniczna

Odprawa techniczna

10.30-11.15

Rozwiązywanie testów

Pomoc przedmedyczna

11.20-12.00

Pomoc przedmedyczna

Rozwiązywanie testów

 

RTP

MRD

 

MRD

RTP

12.00-13.00

 

Obiad

13.00-14.00

Obiad

 

14.30-15.00

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników

Elementy przeszkód: RTP dla wszystkich drużyn (SP i G):

1. Korytarz z desek
2. Ósemka
3. Przedmiot do przewożenia
4. Przewożenie przedmiotu na uwięzi
5. Równoważnia
6. Rynna
7. Slalom kółkowy
8. Slalom z ograniczeniem
9. Tarka
10. Zatrzymanie w miejscu
11. Zawracanie w kwadracie
12. Zwężenie na półkolu                                                  Organizator

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 - 2022 Frontier Theme