20.03.2016.

  Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy
i nadziei, czas odradzania się wiary       

    w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.
Życzę, aby Wielkanoc przyniosła radość,
    pokój oraz wzajemną życzliwość,
by stała się źródłem wzmacniania ducha.

       W imieniu Społeczności Szkoły

Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori
      Dyrektor Jolanta Chotkowska   

Szkoła Podstawowa nr 27 im.Marii Montessori w Lublinie © 2018 Frontier Theme